Veřejné IP

Z HKfree wiki
Verze z 1. 4. 2005, 13:15, kterou vytvořil Martink (diskuse | příspěvky) (Uživatel)

Přejít na: navigace, hledání

Postup, kterak k veřejné IP adrese přijíti

Zásady

 • počet IP adres je omezen max. na 1 člen HKfree = 1 IP adresa, toto platí i pro správce, i členy VV.
 • (neblokovaná) veřejná IP adresa vyžaduje pokročilou počítačovou gramotnost a zodpovědnost - nemáte-li nastavený firewall a aktuální antivir, může vaše hacknuté PC způsobit více škody, než užitku. Počítejte s tím, že zodpovědnost za zabezpečení svého počítače nesete vy. Pokud o zabezpečení nedbáte, ani o veřejnou IP nežádejte. Samozřejmostí je také záplatovaný operační systém (obzvláště ten od Microsoftu)


Doufám, že jste se dostatečne vyděsili a nebudete to brát na lehkou váhu! :-)

Uživatel

 • Zažádám o přidělení IP na ip@hkfree.org (uvedu ID, oblast, mail na správce a proč ji chci) a ! kopii pošlu na mail správce oblasti !
 • Až mi tato adresa příjde, sdělím tuto skutečnost správci, který ji zadá do userdb
 • Nastavím si ji na svém počítači s maskou 255.255.254.0 (/23) a bránou 85.132.160.1 (pokud mám operační systém (Linux, BSD, ...), který umí pointopoint interface, mohu si nastavit tuto IP i s maskou /32)
 • Nezapomenu si nastavit jako druhou IP na svoji kartu tu, kterou jsem měl původně (10.107.x.x) včetně původní brány. Zároveň si opravím směrovací tabulku, aby po hkfree byla používána IP 10.107.x.x a ne veřejná. (Veřejná IP uvnitř hkfree nevadí, ale někteří uživatelé mají ve svých firewallech povolený jen hkfree rozsah 10.107.x.x, takže se pak nemusíte dostat na jejich ftp, stahovat od nich na DC apod.)


10.107.x.x - moje dosavadní IP v hkfree

85.132.16x.x - moje veřejná IP

10.107.GW.IP - moje dosavadní brána


Linux (kompletní nastavení):

ip link set dev eth0 up
ip address add 85.132.16x.x/32 dev eth0
ip address add 10.107.x.x/nn brd + dev eth0
ip route add default dev eth0 via 10.107.GW.IP src 85.132.16x.x
ip route add 10.0.0.0/8 dev eth0 src 10.107.x.x

kde nn je moje podsíť


ukázka z konkrétního /etc/network/interfaces v Debianu:

iface eth0 inet manual
 up ip link set dev eth0 up
 up ip address add 85.132.161.215/32 dev eth0
 up ip address add 10.107.3.77/27 brd + dev eth0
 up ip route add default dev eth0 via 10.107.3.65 src 85.132.161.215
 up ip route add 10.0.0.0/8 dev eth0 src 10.107.3.77
 down ip address flush dev eth0
 down ip link set dev eth0 down
 dns-nameservers 10.107.3.65 10.107.3.1 10.107.4.100
 dns-search JNet.hkfree.org d-network.hkfree.org hkfree.org

Malá poznámka k sambě:

Pokud chcete, aby vám chodila správně samba i poté co si nastavíte veřejnou IP adresu, musíte do /etc/samba/smb.conf do sekce global uvést řádek

 interfaces = 10.107.x.x/nn

a samozřejmě doplnit i další interfacy na kterých má samba poslouchat (třeba interface do lokální sítě).

Bez téhle úpravy se bude samba snažit posílat UDP pakety na broadcast veřejné IP adresy, takže vás ostatní neuvidí v okolních počítačích a vy je také neuvidíte.


WinXP: IP přidat tlačítkem Upřesnit v konfiguraci TCP/IP protokolu.

Win9x: Eng návod Pozor! Tento návod znamená úpravu registru systému, nic tam neměňte, pokud nevíte co děláte!

A ve windows spustit:

route ADD 10.0.0.0 MASK 255.0.0.0 10.107.GW.IP -p

U win95 je potřeba příkaz route spustit po každém restartu, ve win98 nevím. Ve win XP parametr -p udělá routu permanentní. Smázne ji parametr -f.

Pro správce

Už by to mělo být celkem použitelné, připomínky hlašte, ať můžem návod zlepšit.

 • Nejdříve je potřeba přidat cestu (routu) k přidělené IP (idealně do zebra.conf)

Příklad:

eth0 je interface na který je připojen klient a 85.132.160.55 je přidělená IP.

ip route 85.132.160.55/32 eth0

Pokud se bude přes jeden interface připojeno víc lidí s veřejnou IP vedle sebe, tak je lepší dávat do zebra.conf i routy s větší maskou. (Vlastně je to více než vhodné!)

 • Zapnu proxy_arp (a hodím do nějakého init scriptu)
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/proxy_arp
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_nonlocal_bind 
 • Přidám na router IP 85.132.160.1 a ujistím se, že není ! distribuovaná ! přes ospf (nemělo by se stát ani při redistribute static, redistribute kernel). Tato IP slouží jako brána pro uživatele. (Protože není distribuovaná, tak nikde nemůže vzniknout její duplicita - stejný funkční efekt by měl statický arp záznam, ale klient pak nemůže bránu pingnout, což není správně)

Tu IP by mělo stačit dát na jeden interface na routru a okamžitě by mělo být možné ji pingnout ze všech ostatních ifaců (díky arp_proxy). Pokud ne, přidám tuto IP na potřebné ifacy. I když jde o podsíť /23, stačí mít bránu jako /32, ale není to nutné.

ip addr add 85.132.160.1/32 dev eth0
 • Upravím DNS záznam na charonu v /etc/bind/master/85.132.160 nebo /etc/bind/master/85.132.161, /etc/bind/master/hkfree.org a /etc/bind/master/hkfree.org-out a změním serial (o přístup žádejte na ip@hkfree.org se svým loginem na charona). Dám si pozor na to, abych needitoval tyto soubory, kdyz je edituje nekdo jiny.
 • Oznámím svém připojenci, že by mu to mělo jet.
 • Příchozí spojení uživateli zablokuji následujícím pravidlem, pokud bude potřeba
iptables -A FORWARD -d komu -p tcp --syn -j REJECT --reject-with tcp-reset