APU2C2Debian

Z HKfree wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tento návod pojednává o instalaci OS Debian na PCEngines APU, typ 2C2 (druhá generace APU)

Příprava HW

 • 1x PCEngines APU 2C2 (případně 2B2), jde o desku s 1GHz quad-core embedded CPU s architekturou AMD64, konkrétně AMD G series GX-412TC, s 2GB nebo 4GB RAM, podrobné info:
 • 1x mSATA SSD disk, sám výrobce doporučuje disk Phison 16GB [1]
 • 1x 12V zdroj, alesoň 1,5A, samotný APU má spotřebu 6-10W v závislosti na vytížení CPU, výkonová rezerva je tam kvůli perifériím (disk, USB flash, miniPCIe karta, apod.)
 • 1x case, který slouží zároveň jako chladič, APU lze provozovat i bez něj, ale jen v krátkých intervalech, kdy nebude zatížen CPU
 • 1x flash disk, alespoň 1GB

Sestavení chlazení je zde:

Příprava iso image

Tato část vykládá o vytvoření instalačního image, které se nahraje na flash disk a bude se z něj v APU instalovat systém. Budeme k tomu potřebovat stroj s linuxem a připojení k internetu. předpoklad je, že všechno dělám jako root. Postup:

 • vytvoříme si pracovní adresáře, kde budeme manipulovat s daty
mkdir deb-serial
cd deb-serial
 • stáhneme si nejnovější iso image debianu formu "netinst", architektura AMD64
wget http://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-8.5.0-amd64-netinst.iso -O debian-amd64-netinst.iso

pozn. je třeba mít nějakou novější instalaci, s verzí 8.3 to údajně nefunguje, APU2C2 je v době psaní návodu na trhu 2 měsíce, jde tedy o hodně nový kus HW

 • vytvoříme adresář pro rozbalení image a připojíme pomocí loop stažený image do adresáře
mkdir old
mkdir new
mount -o loop debian-amd64-netinst.iso old
 • zkopírujeme veškeré soubory z instalačního image do nové složky abychom je mohli upravit podle toho jak budeme potřebovat (shopt -s dotglob má zajistit, že se budou kopírovat i skryté soubory)
shopt -s dotglob
cp -rv old/* new/
 • nyní potřebujeme upravit soubory boot loaderu isolinux/syslinux, tak abychom mohli se systémem pracovat přes seriovou konzoli
nano new/isolinux/isolinux.cfg
nano new/isolinux/txt.cfg
nano new/isolinux/adtxt.cfg
 • obsah souborů má být takovýto:
isolinux.cfg:

# D-I config version 2.0
# search path for the c32 support libraries (libcom32, libutil etc.)
serial 0 115200
console 0
path
include menu.cfg
#default vesamenu.c32
#prompt 0
#timeout 0
###########################################

txt.cfg:

default install
label install
  menu label ^Install
  menu default
  kernel /install.amd/vmlinuz
  append vga=off console=ttyS0,115200n8 initrd=/install.amd/initrd.gz --- console=ttyS0,115200n8
###########################################

adtxt.cfg:

label expert
  menu label ^Expert install
  kernel /install.amd/vmlinuz
  append priority=low vga=off console=ttyS0,115200n8 initrd=/install.amd/initrd.gz --- console=ttyS0,115200n8
include rqtxt.cfg
label auto
  menu label ^Automated install
  kernel /install.amd/vmlinuz
  append auto=true priority=critical vga=off console=ttyS0,115200n8 initrd=/install.amd/initrd.gz --- console=ttyS0,115200n8
###########################################
 • dále z upravené instalaci vytvoříme zpět iso image, na debianu 8 k tomu budeme potřebovat pár aplikací:
apt-get install debootstrap squashfs-tools syslinux isolinux syslinux-common xorriso
 • image vytvoříme takto:
xorriso -as mkisofs -r -J -joliet-long -l -cache-inodes -isohybrid-mbr /usr/lib/ISOLINUX/isohdpfx.bin -partition_offset 16 -A "Debian8.2" -b isolinux/isolinux.bin -c isolinux/boot.cat -no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table -o debian-serial-install.iso ./new/

Umístění souboru isohdpfx.bin se může lišit podle verze isolinux, je proto lepší si potvrdit, že je opravdu tam kde být má: updatedb; locate isohdpfx.bin