Linux services: Porovnání verzí

Z HKfree wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 11: Řádek 11:
 
''Toto je příklad konfigurace DHCP serveru na Debianu "Lenny"''
 
''Toto je příklad konfigurace DHCP serveru na Debianu "Lenny"''
  
1. Nejdříve si stáhneme balíček s dhcp serverem, v debianu můžeme použít například balíček dhcp3-server.
+
==== # Instalace balíčku ====
 +
Nejdříve si stáhneme balíček s dhcp serverem, v debianu můžeme použít například balíček dhcp3-server.
  
 
  debian2010:~# apt-get install dhcp3-server
 
  debian2010:~# apt-get install dhcp3-server
Řádek 40: Řádek 41:
 
''Jak vidíme, start se nepodařil, serveru je nejdříve nutno poeditovat konfigurační soubor.''
 
''Jak vidíme, start se nepodařil, serveru je nejdříve nutno poeditovat konfigurační soubor.''
  
2. Nejdůležitější položky konfiguračního souboru /etc/dhcp3/dhcpd.conf
+
''Během instalace vám ještě balíček v grafickém režimu oznámí, že v základu je dhcp server v neautoritativním režimu.''
 +
 
 +
==== # konfigurační soubor, základy ====
 +
Základními položkami konfiguračního souboru '''/etc/dhcp3/dhcpd.conf''' jsou doménové jméno, DNS, doba přidělení adresy, podsíť, adresy, které se budou přidělovat a síťová brána:
  
 
  debian2010:~# cat /etc/dhcp3/dhcpd.conf
 
  debian2010:~# cat /etc/dhcp3/dhcpd.conf
Řádek 52: Řádek 56:
 
  }
 
  }
  
3. Pokud chceme obhospodařovat více rozsahů, můžeme definovat kolik subnetů chceme, jednotlivé subnety se mohou lišit v dříve globálně definovaných položkách. Pokud chceme informace definovat přesněji můžeme přidat několik dalších položek, jako přidat broadcast adresu, přidat DNS apod.:
+
==== 3. rozšíření o položky podsítě ====
 +
Pokud chceme obhospodařovat více rozsahů, můžeme definovat kolik subnetů chceme Dhcp server může obslohovat více podsítí na více rozhraních. Jednotlivé podsítě se mohou lišit v dříve globálně definovaných položkách. Pokud chceme informace definovat přesněji můžeme přidat několik dalších položek, jako např. broadcast adresu, DNS apod. Pokud nějakou zásadní položku v konfiguraci podsítě vynecháme, bude použita položka globální.
  
 
  debian2010:~# cat /etc/dhcp3/dhcpd.conf
 
  debian2010:~# cat /etc/dhcp3/dhcpd.conf
Řádek 81: Řádek 86:
 
         }
 
         }
 
  }
 
  }
 +
 +
5.

Verze z 12. 4. 2010, 03:48

Tato stránka obsahuje popis a konfiguraci některých linuxových služeb.

DHCP server

Co je DHCP

DHCP (anglicky Dynamic Host Configuration Protocol) je aplikační protokol z rodiny TCP/IP. Používá se pro automatické přidělování IP adres jednotlivým osobním počítačům v počítačových sítích, čímž zjednodušuje jejich správu.

DHCP protokol umožňuje prostřednictvím jediného DHCP serveru nastavit všem stanicím sadu parametrů nutných pro komunikaci v sítích používajících rodinu protokolů TCP/IP včetně parametrů doplňujících a uživatelsky definovaných. Významným způsobem tak zjednodušuje a centralizuje správu počítačové sítě (například při přidávání nových stanic, hromadné změně parametrů nebo pro skrytí technických detailů před uživateli). DHCP servery mohou být sdruženy do skupin, aby bylo přidělování adres odolné vůči výpadkům. Pokud klient některým parametrům nerozumí, ignoruje je.

Rozbor samotného DHCP protokolu je popsán v tomto článku DHCPd.

Konfigurace DHCP serveru

Toto je příklad konfigurace DHCP serveru na Debianu "Lenny"

# Instalace balíčku

Nejdříve si stáhneme balíček s dhcp serverem, v debianu můžeme použít například balíček dhcp3-server.

debian2010:~# apt-get install dhcp3-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Suggested packages:
 dhcp3-server-ldap
The following NEW packages will be installed:
 dhcp3-server
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 325kB of archives.
After this operation, 750kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://debian.sh.cvut.cz lenny/main dhcp3-server 3.1.1-6+lenny4 [325kB]
Fetched 325kB in 0s (1786kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously deselected package dhcp3-server.
(Reading database ... 54101 files and directories currently installed.)
Unpacking dhcp3-server (from .../dhcp3-server_3.1.1-6+lenny4_sparc.deb) ...
Processing triggers for man-db ...
Setting up dhcp3-server (3.1.1-6+lenny4) ...
Generating /etc/default/dhcp3-server...
Starting DHCP server: dhcpd3check syslog for diagnostics. failed!
 failed!
invoke-rc.d: initscript dhcp3-server, action "start" failed.
debian2010:~#

Jak vidíme, start se nepodařil, serveru je nejdříve nutno poeditovat konfigurační soubor.

Během instalace vám ještě balíček v grafickém režimu oznámí, že v základu je dhcp server v neautoritativním režimu.

# konfigurační soubor, základy

Základními položkami konfiguračního souboru /etc/dhcp3/dhcpd.conf jsou doménové jméno, DNS, doba přidělení adresy, podsíť, adresy, které se budou přidělovat a síťová brána:

debian2010:~# cat /etc/dhcp3/dhcpd.conf
option domain-name "debian2010.upceucebny.cz";
option domain-name-servers 10.0.3.34,10.0.3.70;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
subnet 172.16.0.0 netmask 255.248.0.0 {
    range 172.16.0.100 172.16.0.200;
    option routers 172.16.0.1;
}

3. rozšíření o položky podsítě

Pokud chceme obhospodařovat více rozsahů, můžeme definovat kolik subnetů chceme Dhcp server může obslohovat více podsítí na více rozhraních. Jednotlivé podsítě se mohou lišit v dříve globálně definovaných položkách. Pokud chceme informace definovat přesněji můžeme přidat několik dalších položek, jako např. broadcast adresu, DNS apod. Pokud nějakou zásadní položku v konfiguraci podsítě vynecháme, bude použita položka globální.

debian2010:~# cat /etc/dhcp3/dhcpd.conf
option domain-name "upceucebny.cz";
option domain-name-servers 10.0.3.34;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
subnet 172.16.0.0 netmask 255.248.0.0 {
    range 172.16.0.100 172.16.0.200;
    option domain-name-servers 10.0.3.34,10.0.3.70;
    option domain-name "debian2010.upceucebny.cz";
    option routers 172.16.0.1;
    option broadcast-address 172.23.255.255;
    default-lease-time 600;
    max-lease-time 36000;
}

4. Statické přidělení adresy. Pokud chceme jednomu počítači přidělovat stále jednu a tutéž adresu, např. pokud tato adresa je svázána s přístupem k určitým jinak omezeným službám můžeme využít přidělení adresy podle MAC adresy počítače. Do /etc/dhcp3/dhcpd.conf stačí přidat:

subnet 172.16.0.0 netmask 255.248.0.0 {
    option routers 172.16.0.1;
    option broadcast-address 172.23.255.255;
    group {
        host locutus {
            hardware ethernet 00:26:2D:51:9C:F8;
            fixed-address 172.16.1.100;
        }
    }
}

5.