RESETATOR

Z HKfree wiki
Verze z 15. 2. 2005, 23:23, kterou vytvořil Pavkriz (diskuse | příspěvky) (pridano co je to watchdog)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Správný název je "watchdog" - zařízení, které hlídá, zda sledovaný systém (v našem případě obvykle PC router) "žije" a pokud ne, vyresetu jej - proto je někdy laicky nazýván "resetátor".