Radnice: Porovnání verzí

Z HKfree wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 12: Řádek 12:
  
 
HKfree. Někdo z Vás to slyšel, někdo z Vás o tom něco ví, někdo z Vás je již právoplatným členem.
 
HKfree. Někdo z Vás to slyšel, někdo z Vás o tom něco ví, někdo z Vás je již právoplatným členem.
Dovolte mi proto poněkud zevrubněji představit občanské sdružení HKFree.org.
+
 
 +
Dovolte mi proto poněkud zevrubněji představit občanské sdružení HKFree.org.
 
Jak tomu bývá, na začátku stála myšlenka.  Myšlenka vytvořit komunitní síť, pokrývající celé naše
 
Jak tomu bývá, na začátku stála myšlenka.  Myšlenka vytvořit komunitní síť, pokrývající celé naše
 
město. Dnes mohu s radostí říci, že se nám tento záměr daří realizovat. Z malé sítě pokrývající pár
 
město. Dnes mohu s radostí říci, že se nám tento záměr daří realizovat. Z malé sítě pokrývající pár
Řádek 23: Řádek 24:
 
rozvoj sítě pokrývající celé město je řešen následovně. Každý člen sdružení platí měsíční členský
 
rozvoj sítě pokrývající celé město je řešen následovně. Každý člen sdružení platí měsíční členský
 
příspěvek 350Kč. Tento členský příspěvek umožňuje plné využívání všech dostupných služeb. Plné
 
příspěvek 350Kč. Tento členský příspěvek umožňuje plné využívání všech dostupných služeb. Plné
zdůrazňuji proto, protože v HKFree jsou si všichni rovni. Neexistují zde nejací „zlatí“ členové, jenž
+
zdůrazňuji proto, protože v HKFree jsou si všichni rovni. Neexistují zde žádní „zlatí“ členové, jenž
by měli přednost nebo větší práva nežli
+
by měli přednost nebo větší práva nežli ostatní.
ostatní.
+
 
 
Důležitou věcí je údržba, velké a komplikované dílo není schopné samostatného života bez řádné
 
Důležitou věcí je údržba, velké a komplikované dílo není schopné samostatného života bez řádné
údržby. Někdo jej musí spravovat a udržovat. O správu a údržbu se starají sami členové šítě a
+
údržby. Někdo jej musí spravovat a udržovat. O správu a údržbu se starají sami členové a
vykonávají ji bez jakéhokoliv nároku na odměnu.
+
vykonávají ji bez nároku na odměnu ať peněžní či jiné.
 +
 
 
Je HKFree černá skříňka? Rozhodně není, HKFree je transparentní a svobodné sdružení, skládající
 
Je HKFree černá skříňka? Rozhodně není, HKFree je transparentní a svobodné sdružení, skládající
se z několika orgánů. Tím nejdůležitejším je výkonný výbor. Ten je volen každý rok Valnou
+
se z několika orgánů. Tím nejdůležitejším je Valná Hromada. Zde se řeší nejdůležitější problémy a otázky okolo dalšího rozvoje sítě. Druhým bodem Valné Hromady je zvolení nového Výkonného výboru v počtu 5-ti členů, který rozhoduje o zásadních věcech v době mezi konáním Valných Hromad. K jeho nejdůležitějším povinnostem patří řízení finančních toků a podpora projektů v rámci HKFree.
hromadou a má 5 členů. K jeho nejdůležitějším povinnostem patří řízení finančních toků a podpora
 
projektů v rámci HKFree.
 
 
Mluvím zde o podpoře projektů. Samotné sdružení není jen konzumní společností. Aktivně se podílí
 
Mluvím zde o podpoře projektů. Samotné sdružení není jen konzumní společností. Aktivně se podílí
 
na vývoji nových technologií, použitelných právě pro šíření rychlého Internetu. Rychlý internet, o
 
na vývoji nových technologií, použitelných právě pro šíření rychlého Internetu. Rychlý internet, o

Verze z 16. 11. 2006, 22:59

Tučný text== Článek do zpravodaje Radnice ==


Titulek:

1. Skutečně volný Hradec

2. HKFree - skutečně volný Hradec

3. HKFree, proč – proč ne! (totok se mi sem nejak nehodi,2.je lepsi;) - Dr.Easy )


HKfree. Někdo z Vás to slyšel, někdo z Vás o tom něco ví, někdo z Vás je již právoplatným členem.

Dovolte mi proto poněkud zevrubněji představit občanské sdružení HKFree.org. Jak tomu bývá, na začátku stála myšlenka. Myšlenka vytvořit komunitní síť, pokrývající celé naše město. Dnes mohu s radostí říci, že se nám tento záměr daří realizovat. Z malé sítě pokrývající pár lidí, odborníků dané oblasti, vyrostla > komunitní < (vyřadit) síť čítající více jak 1500 připojených domácností v Hradci samotném i v několika přilehlých obcích jako jsou Stěžery, Lhota pod Libčany, Rusek, atd. Jak se HKFree rozrůstalo, stávalo se více otevřené. Noví členové často i z řad laické veřejnosti doplňovali naše sdružení a pomalu jej přizpůsobovali potřebám běžných lidí.(takže dnes nejsme už jen v samotném městě jako takovém, ale i v přilehlém okrese (???) Dr.Easy)

Nejsložitější věcí jsou finance. Jak každý z nás ví, i sebeušlechtilejší myšlenku nelze realizovat bez finanční podpory. Aneb pomoz si sám. Problém financování tak nákladné věci jako je provoz a rozvoj sítě pokrývající celé město je řešen následovně. Každý člen sdružení platí měsíční členský příspěvek 350Kč. Tento členský příspěvek umožňuje plné využívání všech dostupných služeb. Plné zdůrazňuji proto, protože v HKFree jsou si všichni rovni. Neexistují zde žádní „zlatí“ členové, jenž by měli přednost nebo větší práva nežli ostatní.

Důležitou věcí je údržba, velké a komplikované dílo není schopné samostatného života bez řádné údržby. Někdo jej musí spravovat a udržovat. O správu a údržbu se starají sami členové a vykonávají ji bez nároku na odměnu ať peněžní či jiné.

Je HKFree černá skříňka? Rozhodně není, HKFree je transparentní a svobodné sdružení, skládající se z několika orgánů. Tím nejdůležitejším je Valná Hromada. Zde se řeší nejdůležitější problémy a otázky okolo dalšího rozvoje sítě. Druhým bodem Valné Hromady je zvolení nového Výkonného výboru v počtu 5-ti členů, který rozhoduje o zásadních věcech v době mezi konáním Valných Hromad. K jeho nejdůležitějším povinnostem patří řízení finančních toků a podpora projektů v rámci HKFree. Mluvím zde o podpoře projektů. Samotné sdružení není jen konzumní společností. Aktivně se podílí na vývoji nových technologií, použitelných právě pro šíření rychlého Internetu. Rychlý internet, o jehož nezbytnosti nás dnes a denně přesvědčují všechna média, poskytuje HKFree všem svým členům již od svého zrodu. Nedílnou součástí jsou takzvané workshopy. Jedná se o populární akce, kde je nejširší a především laická veřejnost seznamována s počítačovými technologiemi. Pokud Vás naše sdružení zaujalo, měli byste zájem se blíže seznámit s naší činností, navštivte prosím naše stránky na adrese : www.hkfree.org.