Radnice: Porovnání verzí

Z HKfree wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 13: Řádek 13:
 
4. '''HKFree - neziskový internet'''  
 
4. '''HKFree - neziskový internet'''  
  
HKfree je '''neziskové''' združení nadšenců, kteří to nedělají pro peníze, ale proto, že je to baví, že je to jejich koníček. Každý člen, který se nějak aktivně zapojuje do dění a rozvoje HKfree to dělá ve svém volnu, bez nároku na odměnu. Odměnou mu je dobrý pocit, že něco udělal dobře, a že z toho mají užitek ostatní členové HKfree (ať už současní nebo budoucí). '''Někdo chodí na ryby, my děláme HKFree.''' HKFree není poskytovatel připojení k internetu, tzv. ISP. Avšak členství v HKFree nabízí krom toho, že se setkáváte (chcete-li se setkávat) se spoustou zapálených lidí, kteří toho jednak hodně moc umí, ale také se s vámi o své vědomosti a um rádi a bez okolků podělí, nabízí '''velmi kvalitní''' připojení k internetu. V současné době je konektivita do internetu 150mbps!! Protože HKFree je neziskové, veškeré prostředky z členských příspěvků nejdou na nová auta, luxusní rezidence, ale zpět do rozvoje sítě. Nikdo vám sice negarantuje, že vám internet půjde 24 hodin, 7 dní v týdnu. Nikdo vám negarantuje, že rychlost připojení neklesne pod určitou mez, ale dosavadní praxe je taková, že dostupnost i kvalita je na velmi vysoké úrovni. Zeptejte se ve svém okolí a pravděpodobně zjistíte, že znáte někoho, kdo již je členem HKFree. Pakliže jste z těch, kteří nepotřebují mít slíbenou "garantovanou minimální rychlost a minimální dostupnost" vyváženou tím, že rychleji, než jste si zaplatili vám to skutečně "nepojede", máte dobrý předpoklad stát se členy HKFre a mít tak standardě podstatně rychlejší připojení, které byste jinde vyvažovali tisícikorunami. Žádné smlouvy na rok, na dva,... žádné výpovědní lhůty, žádné "dejte mi slevu, nechci to zadarmo", prostě členstí v komunitě lidí, kde peníze jsou pro internet, ne internet pro peníze.
+
HKfree je '''neziskové''' združení nadšenců, kteří to nedělají pro peníze, ale proto, že je to baví, že je to jejich koníček. Každý člen, který se nějak aktivně zapojuje do dění a rozvoje HKfree to dělá ve svém volnu, bez nároku na odměnu. Odměnou mu je dobrý pocit, že něco udělal dobře, a že z toho mají užitek ostatní členové HKfree (ať už současní nebo budoucí). '''Někdo chodí na ryby, my děláme HKFree.''' HKFree není poskytovatel připojení k internetu, tzv. ISP. Avšak členství v HKFree nabízí krom toho, že se setkáváte (chcete-li se setkávat) se spoustou zapálených lidí, kteří toho jednak hodně moc umí, ale také se s vámi o své vědomosti a um rádi a bez okolků podělí, nabízí '''velmi kvalitní''' připojení k internetu. V současné době je konektivita do internetu 150Mb/s!! Protože HKFree je neziskové, veškeré prostředky z členských příspěvků nejdou na nová auta, luxusní rezidence, ale zpět do rozvoje sítě. Nikdo vám sice negarantuje, že vám internet půjde 24 hodin, 7 dní v týdnu. Nikdo vám negarantuje, že rychlost připojení neklesne pod určitou mez, ale dosavadní praxe je taková, že dostupnost i kvalita je na velmi vysoké úrovni. Zeptejte se ve svém okolí a pravděpodobně zjistíte, že znáte někoho, kdo již je členem HKFree. Pakliže jste z těch, kteří nepotřebují mít slíbenou "garantovanou minimální rychlost a minimální dostupnost" vyváženou tím, že rychleji, než jste si zaplatili vám to skutečně "nepojede", máte dobrý předpoklad stát se členy HKFre a mít tak standardě podstatně rychlejší připojení, které byste jinde vyvažovali tisícikorunami. Žádné smlouvy na rok, na dva,... žádné výpovědní lhůty, žádné "dejte mi slevu, nechci to zadarmo", prostě členstí v komunitě lidí, kde peníze jsou pro internet, ne internet pro peníze.
  
 
'''(--konec debak--)'''
 
'''(--konec debak--)'''

Verze z 16. 11. 2006, 23:47

Článek do zpravodaje Radnice

Titulek:

1. Skutečně volný Hradec

2. HKFree - skutečně volný Hradec

3. HKFree, proč – proč ne! (totok se mi sem nejak nehodi,2.je lepsi;) - Dr.Easy )

(--start debak--)

4. HKFree - neziskový internet

HKfree je neziskové združení nadšenců, kteří to nedělají pro peníze, ale proto, že je to baví, že je to jejich koníček. Každý člen, který se nějak aktivně zapojuje do dění a rozvoje HKfree to dělá ve svém volnu, bez nároku na odměnu. Odměnou mu je dobrý pocit, že něco udělal dobře, a že z toho mají užitek ostatní členové HKfree (ať už současní nebo budoucí). Někdo chodí na ryby, my děláme HKFree. HKFree není poskytovatel připojení k internetu, tzv. ISP. Avšak členství v HKFree nabízí krom toho, že se setkáváte (chcete-li se setkávat) se spoustou zapálených lidí, kteří toho jednak hodně moc umí, ale také se s vámi o své vědomosti a um rádi a bez okolků podělí, nabízí velmi kvalitní připojení k internetu. V současné době je konektivita do internetu 150Mb/s!! Protože HKFree je neziskové, veškeré prostředky z členských příspěvků nejdou na nová auta, luxusní rezidence, ale zpět do rozvoje sítě. Nikdo vám sice negarantuje, že vám internet půjde 24 hodin, 7 dní v týdnu. Nikdo vám negarantuje, že rychlost připojení neklesne pod určitou mez, ale dosavadní praxe je taková, že dostupnost i kvalita je na velmi vysoké úrovni. Zeptejte se ve svém okolí a pravděpodobně zjistíte, že znáte někoho, kdo již je členem HKFree. Pakliže jste z těch, kteří nepotřebují mít slíbenou "garantovanou minimální rychlost a minimální dostupnost" vyváženou tím, že rychleji, než jste si zaplatili vám to skutečně "nepojede", máte dobrý předpoklad stát se členy HKFre a mít tak standardě podstatně rychlejší připojení, které byste jinde vyvažovali tisícikorunami. Žádné smlouvy na rok, na dva,... žádné výpovědní lhůty, žádné "dejte mi slevu, nechci to zadarmo", prostě členstí v komunitě lidí, kde peníze jsou pro internet, ne internet pro peníze.

(--konec debak--)

HKfree. Někdo z Vás už slyšel, někdo z Vás už o tom něco ví, někdo z Vás je již právoplatným členem.

Dovolte mi proto poněkud zevrubněji představit občanské sdružení HKFree.org. Jak tomu bývá, na začátku stála myšlenka. Myšlenka vytvořit komunitní síť, pokrývající celé naše město. Dnes mohu s radostí říci, že se nám tento záměr daří realizovat. Z malé sítě několika nadšenců a odborníků dané oblasti vyrostla > komunitní < (vyřadit) síť čítající více jak 1700 připojených domácností v Hradci samotném a v několika přilehlých obcích v okolí města. V současnosti dosahují hranice naší sítě až desítky kilometrů za město. Jak se HKFree rozrůstalo, stávalo se více otevřené. Noví členové často i z řad laické veřejnosti doplňovali naše sdružení a přizpůsobovali jej potřebám běžných lidí.

Nejsložitější věcí jsou finance. Jak každý z nás ví, i sebeušlechtilejší myšlenku nelze realizovat bez finanční podpory. Aneb pomoz si sám. Problém financování tak nákladné věci jako je provoz a rozvoj sítě pokrývající celé město je řešen následovně. Každý člen sdružení platí měsíční členský příspěvek 350Kč. Tento členský příspěvek použitý pro potřeby sdružení umožňuje plné využívání všech dostupných služeb jako je: vypsat. Plné zdůrazňuji proto, protože v HKFree jsou si všichni rovni. Neexistují zde žádní „zlatí“ členové, jenž by měli přednost nebo větší práva nežli ostatní.

Důležitou věcí je údržba, velké a komplikované dílo není schopné samostatného života bez řádné údržby. Někdo jej musí spravovat a udržovat. O správu a údržbu se starají sami členové, vykonávají ji bez nároku na odměnu ať peněžní či jinou.

Je HKFree černá skříňka? Rozhodně není, HKFree je transparentní a svobodné sdružení, skládající se z několika orgánů. Tím nejvyšším je Valná Hromada. Zde se řeší nejdůležitější problémy a otázky okolo dalšího rozvoje sítě. Valná hromada každoročně volí 5-ti členný Výkonný výbor, který rozhoduje o zásadních věcech v době mezi konáním Valných Hromad. K jeho nejdůležitějším povinnostem patří řízení finančních toků a podpora projektů v rámci HKFree. Mluvím zde o podpoře projektů. Samotné sdružení není jen konzumní společností. Aktivně se podílí na vývoji nových technologií, použitelných právě pro šíření rychlého Internetu. Rychlý internet, o jehož nezbytnosti nás dnes a denně přesvědčují všechna média, poskytuje HKFree všem svým členům již od svého zrodu. Nedílnou součástí jsou takzvané workshopy. Jedná se o populární akce, kde je nejširší a především laická veřejnost seznamována s počítačovými technologiemi. Pokud Vás naše sdružení zaujalo a měli byste zájem se blíže seznámit s naší činností, navštivte prosím naše stránky na adrese : www.hkfree.org.