Radnice

Z HKfree wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tučný text== Článek do zpravodaje Radnice ==


Titulek:

1. Skutečně volný Hradec

2. HKFree - skutečně volný Hradec

3. HKFree, proč – proč ne! (totok se mi sem nejak nehodi,2.je lepsi;) - Dr.Easy )


HKfree. Někdo z Vás to slyšel, někdo z Vás o tom něco ví, někdo z Vás je již právoplatným členem.

Dovolte mi proto poněkud zevrubněji představit občanské sdružení HKFree.org.

Jak tomu bývá, na začátku stála myšlenka. Myšlenka vytvořit komunitní síť, pokrývající téměř celé naše město a několik přilehlých vesnic jako jsou Stěžery, Lhota pod Libčany, Rusek, atd. Dnes mohu s radostí říci, že se nám tento záměr daří realizovat. Z malé sítě pokrývající pár lidí, odborníků dané oblasti, vyrostla komunitní síť čítající více jak 1500 domácností. Jak se HKFree rozrůstalo, stávalo se více otevřené. Noví členové z řad laické veřejnosti doplňovali naše sdružení a pomalu jej přizpůsobovali potřebám běžných lidí.(takže dnes nejsme už jen v samotném městě jako takovém, ale i v přilehlém okrese (???) Dr.Easy)(chtělo by to ten seznam oblastí v hradci + seznam vesnic kde jsme, Locutus) Nejsložitější věcí jsou finance. Jak každý z nás ví, i sebeušlechtilejší myšlenku nelze realizovat bez finanční podpory. Aneb pomoz si sám. Problém financování tak nákladné věci jako je provoz a rozvoj sítě pokrývající celé město je řešen následovně. Každý člen sdružení platí měsíční členský příspěvek 350Kč. Tento členský příspěvek umožňuje plné využívání všech dostupných služeb. Plné zdůrazňuji proto, protože v HKFree jsou si všichni rovni. Neexistují zde nejací „zlatí“ členové, jenž by měli přednost nebo větší práva nežli ostatní. Důležitou věcí je údržba, velké a komplikované dílo není schopné samostatného života bez řádné údržby. Někdo jej musí spravovat a udržovat. O správu a údržbu se starají sami členové šítě a vykonávají ji bez jakéhokoliv nároku na odměnu. Je HKFree černá skříňka? Rozhodně není, HKFree je transparentní a svobodné sdružení, skládající se z několika orgánů. Tím nejdůležitejším je výkonný výbor. Ten je volen každý rok Valnou hromadou a má 5 členů. K jeho nejdůležitějším povinnostem patří řízení finančních toků a podpora projektů v rámci HKFree. Mluvím zde o podpoře projektů. Samotné sdružení není jen konzumní společností. Aktivně se podílí na vývoji nových technologií, použitelných právě pro šíření rychlého Internetu. Rychlý internet, o jehož nezbytnosti nás dnes a denně přesvědčují všechna média, poskytuje HKFree všem svým členům již od svého zrodu. Nedílnou součástí jsou takzvané workshopy. Jedná se o populární akce, kde je nejširší a především laická veřejnost seznamována s počítačovými technologiemi. Pokud Vás naše sdružení zaujalo, měli byste zájem se blíže seznámit s naší činností, navštivte prosím naše stránky na adrese : www.hkfree.org.