Radnice

Z HKfree wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tučný text== Článek do zpravodaje Radnice ==


Titulek:

1. Skutečně volný Hradec

2. HKFree - skutečně volný Hradec

3. HKFree, proč – proč ne! (totok se mi sem nejak nehodi,2.je lepsi;) - Dr.Easy )


HKfree. Někdo z Vás to slyšel, někdo z Vás o tom něco ví, někdo z Vás je již právoplatným členem.

Dovolte mi proto poněkud zevrubněji představit občanské sdružení HKFree.org.

Jak tomu bývá, na začátku stála myšlenka. Myšlenka vytvořit komunitní síť, pokrývající celé naše město. Dnes mohu s radostí říci, že se nám tento záměr daří realizovat. Z malé sítě pokrývající pár lidí, odborníků dané oblasti, vyrostla komunitní síť čítající více jak 1500 domácností. Jak se HKFree rozrůstalo, stávalo se více otevřené. Noví členové z řad laické veřejnosti doplňovali naše sdružení a pomalu jej přizpůsobovali potřebám běžných lidí.(takže dnes nejsme už jen v samotném městě jako takovém, ale i v přilehlém okrese (???) Dr.Easy)(chtělo by to ten seznam oblastí v hradci + seznam vesnic kde jsme, Locutus) Nejsložitější věcí jsou finance. Jak každý z nás ví, i sebeušlechtilejší myšlenku nelze realizovat bez finanční podpory. Aneb pomoz si sám. Problém financování tak nákladné věci jako je provoz a rozvoj sítě pokrývající celé město je řešen následovně. Každý člen sdružení platí měsíční členský příspěvek 350Kč. Tento členský příspěvek umožňuje plné využívání všech dostupných služeb. Plné zdůrazňuji proto, protože v HKFree jsou si všichni rovni. Neexistují zde nejací „zlatí“ členové, jenž by měli přednost nebo větší práva nežli ostatní. Důležitou věcí je údržba, velké a komplikované dílo není schopné samostatného života bez řádné údržby. Někdo jej musí spravovat a udržovat. O správu a údržbu se starají sami členové šítě a vykonávají ji bez jakéhokoliv nároku na odměnu. Je HKFree černá skříňka? Rozhodně není, HKFree je transparentní a svobodné sdružení, skládající se z několika orgánů. Tím nejdůležitejším je výkonný výbor. Ten je volen každý rok Valnou hromadou a má 5 členů. K jeho nejdůležitějším povinnostem patří řízení finančních toků a podpora projektů v rámci HKFree. Mluvím zde o podpoře projektů. Samotné sdružení není jen konzumní společností. Aktivně se podílí na vývoji nových technologií, použitelných právě pro šíření rychlého Internetu. Rychlý internet, o jehož nezbytnosti nás dnes a denně přesvědčují všechna média, poskytuje HKFree všem svým členům již od svého zrodu. Nedílnou součástí jsou takzvané workshopy. Jedná se o populární akce, kde je nejširší a především laická veřejnost seznamována s počítačovými technologiemi. Pokud Vás naše sdružení zaujalo, měli byste zájem se blíže seznámit s naší činností, navštivte prosím naše stránky na adrese : www.hkfree.org.