Robot pro omezení zahlcujícího provozu

Z HKfree wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Postaveno na http://ipband.sourceforge.net/

Vyžaduje adresář /var/lib/kladivo - zrobíme snadno:

# mkdir /var/lib/kladivo

Potřebý záznam pro běh v crontabu:

*/5 * * * * /root/kladivo.sh cronjob

Někde v init skriptech je záhodno nastartovat sledování pomocí:

/root/kladivo.sh startwatch

Skript /root/kladivo.sh:

(proměnné v hlaviččne si račte upravit k obrazu svému, nezapomenout do sledovanych sítí přidat i veřejné IP)

#!/bin/sh

# autor pavkriz@hkfree.org
# iptables rules kendy@hkfree.org

# rychlostni limit v kB/s
LIMIT=70

# maximalni doba na jakou lze prekrocit limit (minut)
MAXOVERTIME=15

# doba, na jakou danou IP zabanujeme (minut)
BANTIME=180

# interface ktery sledujeme
WATCHIF=eth2

# podsite ktere sledujeme
WATCHNET=10.107.12.0/24:10.107.42.0/24

KLADIVO=/root/kladivo.sh
LISTDIR=/var/lib/kladivo

TMP=/tmp
IPTABLES=/sbin/iptables
IPBAND=/usr/sbin/ipband

case "$1" in
 report)
  # ziskame obsah reportu do tempfile
  TMPF="$TMP/kladivo.$$.tmp"
  cat - > $TMPF
  # ziskame IP ktere se report tyka
  IP=`awk '/Network: / { print $2 }' $TMPF`
  # ziskame cas z reportu (jak dlouho presahuje limit) - jako desetinne cislo v minutach
  OVERTIME=`awk '/exceeded for: / { print $7 }' $TMPF`
  # odsekneme deseetinnou cast
  OVERTIME=`echo $OVERTIME | awk 'BEGIN { FS = "." } ; { print $1 }'`
  # debug
  ###echo $IP $OVERTIME
  if [ $OVERTIME -gt $MAXOVERTIME ]; then
    # limit prekrocen na dobu delsi nez je povolena -> zabanovat
    FILE="$LISTDIR/$IP"
    if [ ! -e $FILE ]; then
      # pokud jeste neni zabanovan, tak zalozime soubor se znackou pro zabanovani
      # vypocteme timestamp do kdy budem IP banovat
      NOW=`date +%s`
      BANTOTIME=`expr $BANTIME \* 60 + $NOW`
      # zapiseme timestamp do souboru
      echo $BANTOTIME > $FILE
      # zapiseme report na jehoz zaklade ban vznikl
      echo "" >>$FILE
      cat $TMPF >>$FILE
    fi
  fi
  #rm $TMPF
  exit 0
  ;;

 cronjob)
  # vyprazdnit chain
  $IPTABLES -F SOSACI
  NOW=`date +%s`
  # projit vsechny zabanovane
  for FILE in $LISTDIR/* ; do
    if [ -e "$FILE" ]; then
     BANTO=`head -n 1 "$FILE"`
     if [ $BANTO -lt $NOW ]; then
       # uz vyprsel ban
       # smazat znacku o zabanovani (casem asi presunout do nejakeho archivu)
       rm "$FILE"
     else
       # je-li stale zabanovan, obnovit banovani
       IP=`basename $FILE`
       $IPTABLES -I SOSACI  -s $IP -m limit --limit 10/s -j ACCEPT
       $IPTABLES -I SOSACI 2 -s $IP -j DROP
       $IPTABLES -I SOSACI  -d $IP -m limit --limit 10/s -j ACCEPT
       $IPTABLES -I SOSACI 2 -d $IP -j DROP
     fi
    fi
  done
  exit 0
  ;;

 startwatch)
  # vytvorit chain kam strkame banovaci pravidla
  $IPTABLES -N SOSACI && $IPTABLES -I FORWARD -j SOSACI
  # spustit sledovaci ipband, ktery nam bude posilat reporty a detekovanych prekroceni
  $IPBAND -F -L $WATCHNET -m 32 -b $LIMIT -a 60 -r 240 -t 5 -M root@localhost -T "$KLADIVO report" $WATCHIF
  exit 0
  ;;

 stopwatch)
  killall $IPBAND
  exit 0
  ;;

 *)
  echo "usage: $0 startwatch"
  exit 1
  ;;
esac

CGI skript pro sledování stavu černé listiny:

#!/bin/sh

LISTDIR=/var/lib/kladivo

SEP="--------------------------------------------"
echo "Content-type: text/plain"
echo ""
TODAY=`date`
echo "Report k datu: $TODAY"
echo $SEP
NOW=`date +%s`

  for FILE in $LISTDIR/* ; do
    if [ -e "$FILE" ]; then
      IP=`basename $FILE`
      HOST=`host $IP | awk "{ print \\$5 }"`
      BANTO=`head -n 1 $FILE`
      UNBAN=`expr $BANTO - $NOW`
      UNBAN=`expr $UNBAN / 60`
      # print report
      echo "Host: $HOST"
      echo "Minutes to unban: $UNBAN"
      echo "Ban-causing report:"
      tail +8 $FILE
      echo
    fi
  done