Robot pro omezení zahlcujícího provozu

Z HKfree wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Postaveno na http://ipband.sourceforge.net/

Vyžaduje adresář /var/lib/kladivo - zrobíme snadno:

# mkdir /var/lib/kladivo

Potřebný záznam pro běh v crontabu:

*/5 * * * * /root/kladivo.sh cronjob

Někde v init skriptech je záhodno nastartovat sledování pomocí:

/root/kladivo.sh startwatch

nebo skript přímo nalinkovat do startovacích adresářů (rcX.d). Na debianu to lze udělat takto:

cd /etc/init.d
ln -s /root/kladivo.sh
update-rc.d kladivo.sh defaults

Skript /root/kladivo.sh:

(proměnné v hlavičce si račte upravit k obrazu svému, nezapomenout do sledovanych sítí přidat i veřejné IP)

#!/bin/sh

# Verze 1.06 -> doplnujte aktualni verzi
# autor pavkriz@hkfree.org
# iptables rules kendy@hkfree.org
# detekce casoveho useku jezz@hkfree.org

# rychlostni limit v kB/s
LIMIT=70

# maximalni doba na jakou lze prekrocit limit (minut)
MAXOVERTIME=15

# doba, na jakou danou IP zabanujeme (minut)
BANTIME=180

# interface ktery sledujeme
WATCHIF=eth2

# podsite ktere sledujeme
WATCHNET=10.107.12.0/24:10.107.42.0/24

# jak je definovana denni doba (7:00-23:00)
# muze se prehoupnout pres pulnoc, pak je prvni cislo vetsi nez druhe (700-200)
# v noci se banovani vypina (bany bezi casove dal, ale nejsou "provadeny")
DAYTIME="700-2300"

KLADIVO=/root/kladivo.sh
LISTDIR=/var/lib/kladivo

IPTABLES=/sbin/iptables
IPBAND=/usr/sbin/ipband

case "$1" in
 report)
  # ziskame obsah reportu do tempfile
  TMPF=`mktemp -t kladivo.XXXXXX`
  cat - > "$TMPF"
  # ziskame IP ktere se report tyka
  IP=`awk '/Network: / { print $2 }' $TMPF`
  # ziskame cas z reportu (jak dlouho presahuje limit) - jako desetinne cislo v minutach
  OVERTIME=`awk '/exceeded for: / { print $7 }' $TMPF`
  # odsekneme desetinnou cast
  OVERTIME="${OVERTIME%%.*}"
  # debug
  ###echo $IP $OVERTIME
  if [ "$OVERTIME" -gt "$MAXOVERTIME" ]; then
    # limit prekrocen na dobu delsi nez je povolena -> zabanovat
    FILE="$LISTDIR/$IP"
    if [ ! -e "$FILE" ]; then
      # pokud jeste neni zabanovan, tak zalozime soubor se znackou pro zabanovani
      # vypocteme timestamp do kdy budem IP banovat
      NOW="`date +%s`"
      BANTOTIME="$(($BANTIME * 60 + $NOW))"  
      # zapiseme timestamp do souboru
      echo "$BANTOTIME" > "$FILE"
      # zapiseme report na jehoz zaklade ban vznikl
      echo "" >> "$FILE"
      cat "$TMPF" >> "$FILE"
    fi
  fi
  rm "$TMPF"
  exit 0
  ;;

 cronjob)
  # vyprazdnit chain
  $IPTABLES -F SOSACI &> /dev/null
  NOW="`date +%s`"
  NOWTIME="`date +%k%M`"
  DAYTIME1="${DAYTIME%%-*}"
  DAYTIME2="${DAYTIME##*-}"
  # projit vsechny zabanovane
  for FILE in $LISTDIR/* ; do
    if [ -e "$FILE" ]; then
     BANTO="`head -n 1 "$FILE"`"
     if [ "$BANTO" -lt "$NOW" ]; then
       # uz vyprsel ban
       # smazat znacku o zabanovani (casem asi presunout do nejakeho archivu)
       rm "$FILE"
     else
       # je-li stale zabanovan, obnovit banovani
       BANME='no'
       if [ "$DAYTIME1" -gt "$DAYTIME2" ]; then
        [ "$NOWTIME" -ge "$DAYTIME1" -o "$NOWTIME" -lt "$DAYTIME2" ] \
         && BANME='yes'
       elif [ "$NOWTIME" -ge "$DAYTIME1" -a "$NOWTIME" -lt "$DAYTIME2" ]; then
        BANME='yes'
       fi
	    
       if [ "$BANME" = 'yes' ]; then
         IP="${FILE##*/}"
         $IPTABLES -I SOSACI  -p ! icmp -s $IP -m limit --limit 10/s -j ACCEPT
         $IPTABLES -I SOSACI 2 -p ! icmp -s $IP -j DROP
         $IPTABLES -I SOSACI  -p ! icmp -d $IP -m limit --limit 10/s -j ACCEPT
         $IPTABLES -I SOSACI 2 -p ! icmp -d $IP -j DROP
       fi
     fi
    fi
  done
  exit 0
  ;;

 startwatch|start)
  # vytvorit chain kam strkame banovaci pravidla
  $IPTABLES -N SOSACI && $IPTABLES -I FORWARD -j SOSACI
  # spustit sledovaci ipband, ktery nam bude posilat reporty a detekovanych prekroceni
  $IPBAND -F -L $WATCHNET -m 32 -b $LIMIT -a 60 -r 240 -t 5 -M root@localhost -T "$KLADIVO report" $WATCHIF
  exit 0
  ;;

 stopwatch|stop)
  killall $IPBAND
  # smazat iptables pravidla (chyby ignorovat, pokud neexistuji)
  $IPTABLES -F SOSACI &> /dev/null
  $IPTABLES -D FORWARD -j SOSACI &> /dev/null
  $IPTABLES -X SOSACI &> /dev/null
  exit 0
  ;;

 restart)
  $0 stop
  $0 start
  exit 0
  ;;

 *)
  echo "usage: $0 startwatch|stopwatch|start|stop|restart|report|cronjob"
  exit 1
  ;;
esac

CGI skript pro sledování stavu černé listiny:

#!/bin/sh
#
#Verze 1.01
#Autor PavKriz
# 
LISTDIR=/var/lib/kladivo

SEP="--------------------------------------------"
echo "Content-type: text/plain"
echo ""
TODAY=`date`
echo "Report k datu: $TODAY"
echo $SEP
NOW=`date +%s`

  for FILE in $LISTDIR/* ; do
    echo "$FILE" | grep archive &>/dev/null && continue
    if [ -e "$FILE" ]; then
      IP=`basename $FILE`
      HOST=`host $IP | awk "{ print \\$5 }"`
      BANTO=`head -n 1 $FILE`
      UNBAN=`expr $BANTO - $NOW`
      UNBAN=`expr $UNBAN / 60`
      # print report
      echo "Host: $HOST ($IP)"
      echo "Minutes to unban: $UNBAN"
      echo "Ban-causing report:"
      tail +8 $FILE
      echo
    fi
  done

TCP/IP rozhrani na dotazy do userdb pro prevod IP adresy na e-mail HKfree clena bezi na brita (brita.lhota.hkfree.org, 10.107.15.17) na portu 10107.

Priklady:

uspesny dotaz:

23:13:30 Lhota3-JZD:~# echo 10.107.12.88 | nc 10.107.15.17 10107
caryInvalidaddresSfukhk@tiscInvaliddomaiNali.cz

neuspesny dotaz (ip adresa v userdb neni)

23:15:36 Lhota3-JZD:~# echo 10.107.12.888 | nc 10.107.15.17 10107
23:15:46 Lhota3-JZD:~#

chybova hlaska:

23:15:46 Lhota3-JZD:~# echo 10.107.12.8888 | nc 10.107.15.17 10107
ip2mail: [10.107.12.8888] does not look like IPv4 address.

Rozhrani je vhodne k pouziti v kladivu - poslu clenovi mail hned jak na nej kladivo "spadne"