Robot pro omezení zahlcujícího provozu

Z HKfree wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Postaveno na http://ipband.sourceforge.net/

Vyžaduje adresář /var/lib/kladivo - zrobíme snadno:

# mkdir /var/lib/kladivo

Potřebný záznam pro běh v crontabu:

*/5 * * * * /root/kladivo.sh cronjob

Někde v init skriptech je záhodno nastartovat sledování pomocí:

/root/kladivo.sh startwatch

nebo skript přímo nalinkovat do startovacích adresářů (rcX.d). Na debianu to lze udělat takto:

cd /etc/init.d
ln -s /root/kladivo.sh
update-rc.d kladivo.sh defaults

Skript /root/kladivo.sh:

(proměnné v hlavičce si račte upravit k obrazu svému, nezapomenout do sledovanych sítí přidat i veřejné IP)

<bash>#!/bin/sh

 1. Verze 1.06 -> doplnujte aktualni verzi
 2. autor pavkriz@hkfree.org
 3. iptables rules kendy@hkfree.org
 4. detekce casoveho useku jezz@hkfree.org
 1. rychlostni limit v kB/s

LIMIT=70

 1. maximalni doba na jakou lze prekrocit limit (minut)

MAXOVERTIME=15

 1. doba, na jakou danou IP zabanujeme (minut)

BANTIME=180

 1. interface ktery sledujeme

WATCHIF=eth2

 1. podsite ktere sledujeme

WATCHNET=10.107.12.0/24:10.107.42.0/24

 1. jak je definovana denni doba (7:00-23:00)
 2. muze se prehoupnout pres pulnoc, pak je prvni cislo vetsi nez druhe (700-200)
 3. v noci se banovani vypina (bany bezi casove dal, ale nejsou "provadeny")

DAYTIME="700-2300"

KLADIVO=/root/kladivo.sh LISTDIR=/var/lib/kladivo

IPTABLES=/sbin/iptables IPBAND=/usr/sbin/ipband

case "$1" in

report)
 # ziskame obsah reportu do tempfile
 TMPF=`mktemp -t kladivo.XXXXXX`
 cat - > "$TMPF"
 # ziskame IP ktere se report tyka
 IP=`awk '/Network: / { print $2 }' $TMPF`
 # ziskame cas z reportu (jak dlouho presahuje limit) - jako desetinne cislo v minutach
 OVERTIME=`awk '/exceeded for: / { print $7 }' $TMPF`
 # odsekneme desetinnou cast
 OVERTIME="${OVERTIME%%.*}"
 # debug
 ###echo $IP $OVERTIME
 if [ "$OVERTIME" -gt "$MAXOVERTIME" ]; then
   # limit prekrocen na dobu delsi nez je povolena -> zabanovat
   FILE="$LISTDIR/$IP"
   if [ ! -e "$FILE" ]; then
     # pokud jeste neni zabanovan, tak zalozime soubor se znackou pro zabanovani
     # vypocteme timestamp do kdy budem IP banovat
     NOW="`date +%s`"
     BANTOTIME="$(($BANTIME * 60 + $NOW))"  
     # zapiseme timestamp do souboru
     echo "$BANTOTIME" > "$FILE"
     # zapiseme report na jehoz zaklade ban vznikl
     echo "" >> "$FILE"
     cat "$TMPF" >> "$FILE"
   fi
 fi
 rm "$TMPF"
 exit 0
 ;;
cronjob)
 # vyprazdnit chain
 $IPTABLES -F SOSACI &> /dev/null
 NOW="`date +%s`"
 NOWTIME="`date +%k%M`"
 DAYTIME1="${DAYTIME%%-*}"
 DAYTIME2="${DAYTIME##*-}"
 # projit vsechny zabanovane
 for FILE in $LISTDIR/* ; do
   if [ -e "$FILE" ]; then
    BANTO="`head -n 1 "$FILE"`"
    if [ "$BANTO" -lt "$NOW" ]; then
      # uz vyprsel ban
      # smazat znacku o zabanovani (casem asi presunout do nejakeho archivu)
      rm "$FILE"
    else
      # je-li stale zabanovan, obnovit banovani
      BANME='no'
      if [ "$DAYTIME1" -gt "$DAYTIME2" ]; then
       [ "$NOWTIME" -ge "$DAYTIME1" -o "$NOWTIME" -lt "$DAYTIME2" ] \
        && BANME='yes'
      elif [ "$NOWTIME" -ge "$DAYTIME1" -a "$NOWTIME" -lt "$DAYTIME2" ]; then
       BANME='yes'
      fi
      if [ "$BANME" = 'yes' ]; then
        IP="${FILE##*/}"
        $IPTABLES -I SOSACI  -p ! icmp -s $IP -m limit --limit 10/s -j ACCEPT
        $IPTABLES -I SOSACI 2 -p ! icmp -s $IP -j DROP
        $IPTABLES -I SOSACI  -p ! icmp -d $IP -m limit --limit 10/s -j ACCEPT
        $IPTABLES -I SOSACI 2 -p ! icmp -d $IP -j DROP
      fi
    fi
   fi
 done
 exit 0
 ;;

startwatch|start)
 # vytvorit chain kam strkame banovaci pravidla
 $IPTABLES -N SOSACI && $IPTABLES -I FORWARD -j SOSACI
 # spustit sledovaci ipband, ktery nam bude posilat reporty a detekovanych prekroceni
 $IPBAND -F -L $WATCHNET -m 32 -b $LIMIT -a 60 -r 240 -t 5 -M root@localhost -T "$KLADIVO report" $WATCHIF
 exit 0
 ;;
stopwatch|stop)
 killall $IPBAND
 # smazat iptables pravidla (chyby ignorovat, pokud neexistuji)
 $IPTABLES -F SOSACI &> /dev/null
 $IPTABLES -D FORWARD -j SOSACI &> /dev/null
 $IPTABLES -X SOSACI &> /dev/null
 exit 0
 ;;
restart)
 $0 stop
 $0 start
 exit 0
 ;;
*)
 echo "usage: $0 startwatch|stopwatch|start|stop|restart|report|cronjob"
 exit 1
 ;;

esac </bash>

CGI skript pro sledování stavu černé listiny:

<bash>#!/bin/sh

 1. Verze 1.01
 2. Autor PavKriz

LISTDIR=/var/lib/kladivo

SEP="--------------------------------------------" echo "Content-type: text/plain" echo "" TODAY=`date` echo "Report k datu: $TODAY" echo $SEP NOW=`date +%s`

 for FILE in $LISTDIR/* ; do
   echo "$FILE" | grep archive &>/dev/null && continue
   if [ -e "$FILE" ]; then
     IP=`basename $FILE`
     HOST=`host $IP | awk "{ print \\$5 }"`
     BANTO=`head -n 1 $FILE`
     UNBAN=`expr $BANTO - $NOW`
     UNBAN=`expr $UNBAN / 60`
     # print report
     echo "Host: $HOST ($IP)"
     echo "Minutes to unban: $UNBAN"
     echo "Ban-causing report:"
     tail +8 $FILE
     echo
   fi
 done

</bash>

TCP/IP rozhrani na dotazy do userdb pro prevod IP adresy na e-mail HKfree clena bezi na brita (brita.lhota.hkfree.org, 10.107.15.17) na portu 10107.

Priklady:

uspesny dotaz:

23:13:30 Lhota3-JZD:~# echo 10.107.12.88 | nc 10.107.15.17 10107
caryInvalidaddresSfukhk@tiscInvaliddomaiNali.cz

neuspesny dotaz (ip adresa v userdb neni)

23:15:36 Lhota3-JZD:~# echo 10.107.12.888 | nc 10.107.15.17 10107
23:15:46 Lhota3-JZD:~#

chybova hlaska:

23:15:46 Lhota3-JZD:~# echo 10.107.12.8888 | nc 10.107.15.17 10107
ip2mail: [10.107.12.8888] does not look like IPv4 address.

Rozhrani je vhodne k pouziti v kladivu - poslu clenovi mail hned jak na nej kladivo "spadne"