Robot pro omezení zahlcujícího provozu

Z HKfree wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Postaveno na http://ipband.sourceforge.net/

Vyžaduje adresář /var/lib/kladivo - zrobíme snadno:

# mkdir /var/lib/kladivo

Potřebný záznam pro běh v crontabu:

*/5 * * * * /root/kladivo.sh cronjob

Někde v init skriptech je záhodno nastartovat sledování pomocí:

/root/kladivo.sh startwatch

nebo skript přímo nalinkovat do startovacích adresářů (rcX.d). Na debianu to lze udělat takto:

cd /etc/init.d
ln -s /root/kladivo.sh
update-rc.d kladivo.sh defaults

Skript /root/kladivo.sh:

(proměnné v hlavičce si račte upravit k obrazu svému, nezapomenout do sledovanych sítí přidat i veřejné IP)

<bash>#!/bin/sh

 1. Verze 1.06 -> doplnujte aktualni verzi
 2. autor pavkriz@hkfree.org
 3. iptables rules kendy@hkfree.org
 4. detekce casoveho useku jezz@hkfree.org
 1. rychlostni limit v kB/s

LIMIT=70

 1. maximalni doba na jakou lze prekrocit limit (minut)

MAXOVERTIME=15

 1. doba, na jakou danou IP zabanujeme (minut)

BANTIME=180

 1. interface ktery sledujeme

WATCHIF=eth2

 1. podsite ktere sledujeme

WATCHNET=10.107.12.0/24:10.107.42.0/24

 1. jak je definovana denni doba (7:00-23:00)
 2. muze se prehoupnout pres pulnoc, pak je prvni cislo vetsi nez druhe (700-200)
 3. v noci se banovani vypina (bany bezi casove dal, ale nejsou "provadeny")

DAYTIME="700-2300"

KLADIVO=/root/kladivo.sh LISTDIR=/var/lib/kladivo

IPTABLES=/sbin/iptables IPBAND=/usr/sbin/ipband

case "$1" in

report)
 # ziskame obsah reportu do tempfile
 TMPF=`mktemp -t kladivo.XXXXXX`
 cat - > "$TMPF"
 # ziskame IP ktere se report tyka
 IP=`awk '/Network: / { print $2 }' $TMPF`
 # ziskame cas z reportu (jak dlouho presahuje limit) - jako desetinne cislo v minutach
 OVERTIME=`awk '/exceeded for: / { print $7 }' $TMPF`
 # odsekneme desetinnou cast
 OVERTIME="${OVERTIME%%.*}"
 # debug
 ###echo $IP $OVERTIME
 if [ "$OVERTIME" -gt "$MAXOVERTIME" ]; then
   # limit prekrocen na dobu delsi nez je povolena -> zabanovat
   FILE="$LISTDIR/$IP"
   if [ ! -e "$FILE" ]; then
     # pokud jeste neni zabanovan, tak zalozime soubor se znackou pro zabanovani
     # vypocteme timestamp do kdy budem IP banovat
     NOW="`date +%s`"
     BANTOTIME="$(($BANTIME * 60 + $NOW))"  
     # zapiseme timestamp do souboru
     echo "$BANTOTIME" > "$FILE"
     # zapiseme report na jehoz zaklade ban vznikl
     echo "" >> "$FILE"
     cat "$TMPF" >> "$FILE"
   fi
 fi
 rm "$TMPF"
 exit 0
 ;;
cronjob)
 # vyprazdnit chain
 $IPTABLES -F SOSACI &> /dev/null
 NOW="`date +%s`"
 NOWTIME="`date +%k%M`"
 DAYTIME1="${DAYTIME%%-*}"
 DAYTIME2="${DAYTIME##*-}"
 # projit vsechny zabanovane
 for FILE in $LISTDIR/* ; do
   if [ -e "$FILE" ]; then
    BANTO="`head -n 1 "$FILE"`"
    if [ "$BANTO" -lt "$NOW" ]; then
      # uz vyprsel ban
      # smazat znacku o zabanovani (casem asi presunout do nejakeho archivu)
      rm "$FILE"
    else
      # je-li stale zabanovan, obnovit banovani
      BANME='no'
      if [ "$DAYTIME1" -gt "$DAYTIME2" ]; then
       [ "$NOWTIME" -ge "$DAYTIME1" -o "$NOWTIME" -lt "$DAYTIME2" ] \
        && BANME='yes'
      elif [ "$NOWTIME" -ge "$DAYTIME1" -a "$NOWTIME" -lt "$DAYTIME2" ]; then
       BANME='yes'
      fi
      if [ "$BANME" = 'yes' ]; then
        IP="${FILE##*/}"
        $IPTABLES -I SOSACI  -p ! icmp -s $IP -m limit --limit 10/s -j ACCEPT
        $IPTABLES -I SOSACI 2 -p ! icmp -s $IP -j DROP
        $IPTABLES -I SOSACI  -p ! icmp -d $IP -m limit --limit 10/s -j ACCEPT
        $IPTABLES -I SOSACI 2 -p ! icmp -d $IP -j DROP
      fi
    fi
   fi
 done
 exit 0
 ;;

startwatch|start)
 # vytvorit chain kam strkame banovaci pravidla
 $IPTABLES -N SOSACI && $IPTABLES -I FORWARD -j SOSACI
 # spustit sledovaci ipband, ktery nam bude posilat reporty a detekovanych prekroceni
 $IPBAND -F -L $WATCHNET -m 32 -b $LIMIT -a 60 -r 240 -t 5 -M root@localhost -T "$KLADIVO report" $WATCHIF
 exit 0
 ;;
stopwatch|stop)
 killall $IPBAND
 # smazat iptables pravidla (chyby ignorovat, pokud neexistuji)
 $IPTABLES -F SOSACI &> /dev/null
 $IPTABLES -D FORWARD -j SOSACI &> /dev/null
 $IPTABLES -X SOSACI &> /dev/null
 exit 0
 ;;
restart)
 $0 stop
 $0 start
 exit 0
 ;;
*)
 echo "usage: $0 startwatch|stopwatch|start|stop|restart|report|cronjob"
 exit 1
 ;;

esac </bash>

CGI skript pro sledování stavu černé listiny:

<bash>#!/bin/sh

 1. Verze 1.01
 2. Autor PavKriz

LISTDIR=/var/lib/kladivo

SEP="--------------------------------------------" echo "Content-type: text/plain" echo "" TODAY=`date` echo "Report k datu: $TODAY" echo $SEP NOW=`date +%s`

 for FILE in $LISTDIR/* ; do
   echo "$FILE" | grep archive &>/dev/null && continue
   if [ -e "$FILE" ]; then
     IP=`basename $FILE`
     HOST=`host $IP | awk "{ print \\$5 }"`
     BANTO=`head -n 1 $FILE`
     UNBAN=`expr $BANTO - $NOW`
     UNBAN=`expr $UNBAN / 60`
     # print report
     echo "Host: $HOST ($IP)"
     echo "Minutes to unban: $UNBAN"
     echo "Ban-causing report:"
     tail +8 $FILE
     echo
   fi
 done

</bash>

TCP/IP rozhrani na dotazy do userdb pro prevod IP adresy na e-mail HKfree clena bezi na brita (brita.lhota.hkfree.org, 10.107.15.17) na portu 10107.

Priklady:

uspesny dotaz:

23:13:30 Lhota3-JZD:~# echo 10.107.12.88 | nc 10.107.15.17 10107
caryInvalidaddresSfukhk@tiscInvaliddomaiNali.cz

neuspesny dotaz (ip adresa v userdb neni)

23:15:36 Lhota3-JZD:~# echo 10.107.12.888 | nc 10.107.15.17 10107
23:15:46 Lhota3-JZD:~#

chybova hlaska:

23:15:46 Lhota3-JZD:~# echo 10.107.12.8888 | nc 10.107.15.17 10107
ip2mail: [10.107.12.8888] does not look like IPv4 address.

Rozhrani je vhodne k pouziti v kladivu - poslu clenovi mail hned jak na nej kladivo "spadne"

Kladivo na node d-network

 • integrace se shaperem od martink, vyuziva se htb a imq
 • zavedeny 2 rychlostni urovne
 • drobna uprava - po vytvoreni banovaciho reportu se ihned spusti cronjob (zabanovani se projevi driv)

co je treba dodelat:

 • mozna ve vychozim stavu si skript vystaci s -m limit --limit XX; mel by tedy asi tak byt publikovany zde na wiki (staci zakomentovat moje iptables pravidla a odkomentovat ty puvodni)
 • pokud jde o htb, aby ve vychozim stavu vsichni shaper obchazeli (nebyli omezeni), je vyuzito znacky -j MARK --set-mark 3, ktera je vicemene interni funkci unishaperu; bylo by dobre, kdyby se default trida v unishaperu mohla nastavit jako neshapovana... neni to ale kriticke


kladivo.sh: <bash>#!/bin/sh

 1. Verze 1.07 -> doplnujte aktualni verzi
 2. autor pavkriz@hkfree.org
 3. iptables rules kendy@hkfree.org
 4. detekce casoveho useku jezz@hkfree.org
 5. vzorova integrace s unishaperem od martink@hkfree.org a lowlimit lada@hkfree.org
 1. rychlostni limit v kB/s

LIMIT=200

 1. limit pod kterym musi sosac byt, aby doslo k odblokovani
 2. pokud funkce nema byt vyuzita, zakomentovat

LOWLIMIT=50

 1. maximalni doba na jakou lze prekrocit limit (minut)

MAXOVERTIME=2

 1. doba, na jakou danou IP zabanujeme (minut)

BANTIME=10

 1. interface ktery sledujeme

WATCHIF=eth5

 1. podsite ktere sledujeme

WATCHNET=10.107.3.32/27:10.107.3.96/27:10.107.3.128/25:10.107.103.0/28:10.107.103.32/27:85.132.161.218/32:85.132.160.163/32:85.132.160.172/32:85.132.160.170/32:85.132.160.168/32:85.132.160.169/32:85.132.161.219/32

 1. 10.107.12.0/24:10.107.42.0/24
 1. jak je definovana denni doba (7:00-23:00)
 2. muze se prehoupnout pres pulnoc, pak je prvni cislo vetsi nez druhe (700-200)
 3. v noci se banovani vypina (bany bezi casove dal, ale nejsou "provadeny")

DAYTIME="700-2300"

KLADIVO=/root/kladivo.sh LISTDIR=/var/lib/kladivo

IPTABLES=/usr/local/sbin/iptables IPBAND=/usr/local/bin/ipband

case "$1" in

report)
 # ziskame obsah reportu do tempfile
 TMPF=`mktemp -t kladivo.XXXXXX`
 cat - > "$TMPF"
 # ziskame IP ktere se report tyka
 IP=`awk '/Network: / { print $2 }' $TMPF`
 # ziskame cas z reportu (jak dlouho presahuje limit) - jako desetinne cislo v minutach
 OVERTIME=`awk '/exceeded for: / { print $7 }' $TMPF`
 # odsekneme desetinnou cast
 OVERTIME="${OVERTIME%%.*}"
 # ziskame jaka byla prekrocena rychlost
 SPEED=`awk '/threshold: / { print $3 }' $TMPF`
 SPEED="${SPEED%%.*}"
 # debug
 ###echo $IP $OVERTIME
 BANME=no
 MAKEBANFILE=no
 if [ "$OVERTIME" -gt "$MAXOVERTIME" ]; then
   # pokud byl limit prekrocen delsi dobu nez je limit
   FILE="$LISTDIR/$IP"
   if [ "$SPEED" == "$LIMIT" ]; then
     # jde o vysokou rychlost, vytvorit take prvni report
     MAKEBANFILE=yes
     BANME=yes
   fi
   if [ "$SPEED" == "$LOWLIMIT" ]; then
     # pokud byla prekrocena nizsi rychlost, banuj pouze pokud existuje prvni report
     if [ -e "$FILE.ban" ]; then
       BANME=yes

fi

   fi
   if [ "$BANME" == "yes" ]; then
     # limit prekrocen, banovat
     NOW="`date +%s`"
     BANTOTIME="$(($BANTIME * 60 + $NOW))"  
     # zapiseme timestamp do souboru
     echo "$BANTOTIME" > "$FILE.current"
     # zapiseme report na jehoz zaklade ban vznikl
     echo "" >> "$FILE.current"
     cat "$TMPF" >> "$FILE.current"
   fi
   if [ "$MAKEBANFILE" == "yes" ]; then
     # vytvorit prvni banovaci report. existujici neprepisovat
     [ ! -e "$FILE.ban" ] && cp "$FILE.current" "$FILE.ban"

# spustime cronjob, aby zabanovani bylo okamzite $KLADIVO cronjob

   fi
 fi
 rm "$TMPF"
 exit 0
 ;;

cronjob)
 # vyprazdnit chain
 $IPTABLES -t mangle -F SOSACI_pre &> /dev/null
 $IPTABLES -t mangle -F SOSACI_post &> /dev/null
 # co ma znacku 3 v unishaperu shaper obchazi
 $IPTABLES -t mangle -A SOSACI_pre -i $WATCHIF -j MARK --set-mark 3
 $IPTABLES -t mangle -A SOSACI_post -o $WATCHIF -j MARK --set-mark 3  
 #$IPTABLES -F SOSACI &> /dev/null
 NOW="`date +%s`"
 NOWTIME="`date +%k%M`"
 DAYTIME1="${DAYTIME%%-*}"
 DAYTIME2="${DAYTIME##*-}"
 # projit vsechny zabanovane
 for FILE in $LISTDIR/*.current ; do
   if [ -e "$FILE" ]; then
    BANTO="`head -n 1 "$FILE"`"
    if [ "$BANTO" -lt "$NOW" ]; then
      # uz vyprsel ban
      # smazat znacku o zabanovani (casem asi presunout do nejakeho archivu)
      rm "$FILE"

# smazat taky soubor s priponou .ban rm "${FILE%.current}.ban"

    else
      # je-li stale zabanovan, obnovit banovani
      BANME=no
      if [ "$DAYTIME1" -gt "$DAYTIME2" ]; then
       [ "$NOWTIME" -ge "$DAYTIME1" -o "$NOWTIME" -lt "$DAYTIME2" ] \
        && BANME=yes
      elif [ "$NOWTIME" -ge "$DAYTIME1" -a "$NOWTIME" -lt "$DAYTIME2" ]; then
       BANME=yes
      fi
   
      if [ "$BANME" = yes ]; then
        IP="${FILE##*/}"

IP="${IP%.current}" $IPTABLES -t mangle -p ! icmp -A SOSACI_pre -i $WATCHIF -s $IP -j unishaper_pre $IPTABLES -t mangle -p ! icmp -A SOSACI_post -o $WATCHIF -d $IP -j unishaper_post

        #$IPTABLES -I SOSACI  -p ! icmp -s $IP -m limit --limit 10/s -j ACCEPT
        #$IPTABLES -I SOSACI 2 -p ! icmp -s $IP -j DROP
        #$IPTABLES -I SOSACI  -p ! icmp -d $IP -m limit --limit 10/s -j ACCEPT
        #$IPTABLES -I SOSACI 2 -p ! icmp -d $IP -j DROP
      fi
    fi
   fi
 done
 exit 0
 ;;

startwatch|start)
 # spustit omezovaci shaper
 unishaper.sh
 # umravnit shaper
 $IPTABLES -t mangle -D PREROUTING -j unishaper_pre
 $IPTABLES -t mangle -D POSTROUTING -j unishaper_post
 $IPTABLES -t mangle -D INPUT -j unishaper_in
 $IPTABLES -t mangle -D OUTPUT -j unishaper_out
 $IPTABLES -t mangle -D FORWARD -j unishaper_fw
 # vytvorit chain kam strkame banovaci pravidla
 $IPTABLES -t mangle -N SOSACI_pre && $IPTABLES -t mangle -I PREROUTING -j SOSACI_pre
 $IPTABLES -t mangle -N SOSACI_post && $IPTABLES -t mangle -I POSTROUTING -j SOSACI_post
 # co ma znacku 3 v unishaperu shaper obchazi
 $IPTABLES -t mangle -A SOSACI_pre -i $WATCHIF -j MARK --set-mark 3
 $IPTABLES -t mangle -A SOSACI_post -o $WATCHIF -j MARK --set-mark 3  
 #$IPTABLES -N SOSACI && $IPTABLES -I FORWARD -j SOSACI
 # spustit sledovaci ipband, ktery nam bude posilat reporty a detekovanych prekroceni
 $IPBAND -F -L $WATCHNET -m 32 -b $LIMIT  -a 60 -r 180 -t 5 -M root@localhost -T "$KLADIVO report" $WATCHIF
 if [ "$LOWLIMIT" != "" ]; then
   $IPBAND -F -L $WATCHNET -m 32 -b $LOWLIMIT -a 60 -r 240 -t 5 -M root@localhost -T "$KLADIVO report" $WATCHIF  
 fi
 exit 0
 ;;

stopwatch|stop)
 killall $IPBAND
 # smazat iptables pravidla (chyby ignorovat, pokud neexistuji)
 $IPTABLES -t mangle -F SOSACI_pre &> /dev/null
 $IPTABLES -t mangle -F SOSACI_post &> /dev/null
 $IPTABLES -t mangle -D PREROUTING -j SOSACI_pre &> /dev/null
 $IPTABLES -t mangle -D POSTROUTING -j SOSACI_post &> /dev/null
 $IPTABLES -t mangle -X SOSACI_pre &> /dev/null
 $IPTABLES -t mangle -X SOSACI_post &> /dev/null

 unishaper.sh -s

 #$IPTABLES -F SOSACI &> /dev/null
 #$IPTABLES -D FORWARD -j SOSACI &> /dev/null
 #$IPTABLES -X SOSACI &> /dev/null
 exit 0
 ;;

restart)
 $0 stop
 $0 start
 exit 0
 ;;

*)
 echo "usage: $0 startwatch|stopwatch|start|stop|restart|report|cronjob"
 exit 1
 ;;

esac </bash>


vypis kladiva: <bash>#!/bin/sh

 1. Verze 1.02
 2. Autor PavKriz
 3. modifikace Lada JNet

LISTDIR=/var/lib/kladivo

SEP="--------------------------------------------" echo "Content-type: text/plain" echo "" TODAY=`date` ping -c 1 -w 1 10.107.15.17 &> /dev/null && SHOWMAIL=yes echo "Report k datu: $TODAY" echo $SEP NOW=`date +%s`

 for FILE in $LISTDIR/*.current ; do
   echo "$FILE" | grep archive &>/dev/null && continue
   if [ -e "$FILE" ]; then

FILE="${FILE%.current}"

     IP=`basename $FILE`

[ "$SHOWMAIL" == "yes" ] && MAIL=`echo "$IP" | nc -w 2 10.107.15.17 10107`

     HOST=`host $IP | awk "{ print \\$5 }"`
     BANTO=`head -n 1 $FILE.current`
     UNBAN=`expr $BANTO - $NOW`
     UNBAN=`expr $UNBAN / 60`
     # print report
     echo "Adresa: $HOST ($IP)"

[ "$SHOWMAIL" == "yes" ] && echo "Email: $MAIL"

     echo "Bude smazano za: $UNBAN minut"
     echo "Omezeni spusteno kvuli:"
     tail +8 $FILE.ban

echo "Omezeni udrzovano kvuli:" tail +8 $FILE.current

     echo
   fi
 done

</bash>

mensi pokus o prevod kladiva do html:

<nowiki>#!/bin/sh
#
#Verze 1.02
#Autor PavKriz
# 
# modifikace Lada JNet

LISTDIR=/var/lib/kladivo
 
#SEP="--------------------------------------------"
echo "Content-type: text/html"
echo ""
cat << EoF
<HTML>
<TITLE>Kladivo</TITLE>
<BODY>
<img src="http://d-network.hkfree.org/logo.gif"><br>
EoF
TODAY=`date`
ping -c 1 -w 1 10.107.15.17 &> /dev/null && SHOWMAIL=yes
echo "<font size=+1><b> Report k datu: $TODAY </b></font><br><br>"
NOW=`date +%s`
 
  for FILE in $LISTDIR/*.current ; do
    echo "$FILE" | grep archive &>/dev/null && continue
    if [ -e "$FILE" ]; then
	  FILE="${FILE%.current}"
      IP=`basename $FILE`
	  [ "$SHOWMAIL" == "yes" ] && MAIL=`echo "$IP" | nc -w 2 10.107.15.17 10107`
      HOST=`host $IP | awk "{ print \\$5 }"`
      BANTO=`head -n 1 $FILE.current`
      UNBAN=`expr $BANTO - $NOW`
      UNBAN=`expr $UNBAN / 60`
      # print report
      echo "Adresa: $HOST ($IP)<br>"
	  [ "$SHOWMAIL" == "yes" ] && echo "Email: $MAIL <br>"
      echo "Bude smazano za: $UNBAN minut<br>"
      echo "<b>Omezeni spusteno kvuli:</b><br>"
	  echo "<pre>"
      tail +8 $FILE.ban
	  echo "

"

echo "Omezeni udrzovano kvuli:"

echo "

"
	  tail +8 $FILE.current
	  echo "

" echo "


"

     echo
   fi
 done

cat << EoF </BODY> </HTML> EoF

</nowiki>

Unishaper

Unishaper uz neni oficialne vubec podporovan. Jednu z poslednich verzi, kterou pouzivam, muzete stahnout spolu s ostatnimi soubory d-network kladiva na

http://d-network.hkfree.org/kladivo2/

10.3.2007 jsem tam nahral poupravene soubory tak, jak je pouzivam. Dejte ale pozor na to, ze jsem tam dobastlil napriklad shaper pro SVM, takze je potreba skript trochu ucesat pro vase potreby.

unishaper.conf na dnetw: <bash>#!/bin/sh # jen kvuli zvyrazneni syntaxe ve vimu :)

tc=/sbin/tc iptables=/usr/local/sbin/iptables ip=/sbin/ip modprobe=/sbin/modprobe


iface0() { iface="eth5"

 1. ve zkratce, co znamenaji parametry:
 2. root_rate maximalni rychlost vsech dohromady - lze rict, kolik "kladivouni" smi urvat dohromady
 3. rate - garance; musi byt nad 12, je potreba aby garance vsech nepresahla root_rate
 4. ceil - maximalni rychlost v ramci jedne tridy (rychlost uzivatele)
 5. dist - yes/no znamena, jestli je v routru iface vzdaleny od uzivatele, nebo je-li na nej napojen uzivatel primo
 6. pouziva se pouze, pokud nemame imq a vime, kudy potecou odchozi data uzivatele
 1. upload uzivatelu

upload="yes" up_dist="no" up_unit="kbit"

 1. kolik muzou udelat vsichni dohromady

up_root_rate="15000"

 1. default trida - tu nepouzivame; sem jde vse, co neni oznackovano

up_ceil="300" up_rate="25"

 1. jak se pisou subnety je skvele vysvetleno v ukazkovem konfiguraku
 2. ve zkratce:
 3. 10.107.3.1-5 vytvori 5 samostatnych trid (pro 5 ruznych uzivatelu)
 4. 10.107.3.1,10.107.3.2,10.107.3.3 vytvori 1 tridu pro 3 adresy (1 user vlastni vsechny adresy)
 5. 10.107.3.0/27 vytvori 1 tridu pro cely rozsah (cely rozsah patri jednomu uzivateli)
 1. wireless rexornet weetek,bloque jenda rexor

A="10.107.3.130-222 10.107.3.34-46 10.107.3.97-102 85.132.161.218,10.107.3.112/29 10.107.3.14,10.107.3.34,10.107.3.35,85.132.160.163"

 1. yanda radekN&tomask bazina bazina_subnet jaja&kamil mirra&spol

B="10.107.3.147,85.132.160.172 10.107.103.50-51 10.107.3.58,10.107.3.59,10.107.3.60 10.107.3.61-62 10.107.3.122-123 10.107.103.34,85.132.160.170 10.107.103.35,85.132.160.168 10.107.103.36,85.132.160.169"

 1. honya honya_subnet sa dave

C="10.107.3.50,10.107.3.51,85.132.161.219 10.107.3.52-54 10.107.3.104/29 10.107.103.42-43"

 1. A B a C pouzivam jenom, aby se nejak dalo vyznat v tech komentarich
 1. koho shapujem

up_1_range="$A $B $C"

 1. garance

up_1_rate="25"

 1. strop

up_1_ceil="300"

 1. pokud nejaky uzivatel hodne zlobi, lze mu tady vytvorit individualni rychlost, na kterou ho kladivo srazi, napr:
 2. pri individualni hranici je ale treba dbat na to, aby uzivatel mohl prekrocit LOWLIMIT v kladivo.sh,
 3. jinak bude neustale odblokovavan a zablokovavan
 4. up_2_range="10.107.3.1"
 5. up_2_rate="25"
 6. up_2_ceil="100"
 1. download uzivatelu

download="yes" dl_dist="no" dl_unit="kbit"

 1. celkova rychlost

dl_root_rate="15000"

 1. default trida - nepouzivame

dl_ceil="1024" dl_rate="25"

 1. tridy uzivatelu

dl_1_range="$up_1_range" dl_1_ceil="800" dl_1_rate="25"

 1. dl_2_range="$up_2_range"
 2. dl_2_ceil="450"
 3. dl_2_rate="25"

}

tests="yes" </bash>