Winbox URI: Porovnání verzí

Z HKfree wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 30: Řádek 30:
  
 
== Pro Linux ==
 
== Pro Linux ==
https://askubuntu.com/questions/514125/url-protocol-handlers-in-basic-ubuntu-desktop
+
 
 +
Řádek WINBOX=... si upravte dle způsobu, jak spouštíte Winbox
 +
 
 +
<syntaxhighlight lang="bash">
 +
#!/bin/bash
 +
 
 +
mkdir -p ~/.local/share/applications
 +
mkdir -p ~/.local/bin
 +
 
 +
cat > ~/.local/bin/winbox-handler <<EOF
 +
#!/bin/bash
 +
WINBOX="wine /path/to/winbox.exe"
 +
\$WINBOX \$(echo \${1#winbox:} | tr ';' ' ')
 +
EOF
 +
 
 +
chmod +x ~/.local/bin/winbox-handler
 +
 
 +
cat > ~/.local/share/applications/winbox.desktop << EOF
 +
[Desktop Entry]
 +
Version=1.0
 +
Type=Application
 +
Terminal=false
 +
Exec="$HOME/.local/bin/winbox-handler" %u
 +
Name=Winbox
 +
Categories=Network;
 +
MimeType=x-scheme-handler/winbox;
 +
EOF
 +
 
 +
update-desktop-database ~/.local/share/applications/
 +
</syntaxhighlight>
 +
 
 +
Po "instalaci" je mo6no uvěřit pomocí <code>xdg-open "winbox:192.168.1.1;admin;xxx"</code>
 +
 
 +
Více případně viz.:
 +
* https://askubuntu.com/questions/514125/url-protocol-handlers-in-basic-ubuntu-desktop

Verze z 8. 10. 2018, 20:19

Aby bylo možné spouštět Winbox pomocí webových odkazů ve tvaru winbox:IP_ADRESA, je nutné zaregistrovat tzv. URI Schema.

Pro MS Windows

Je potřeba nejdříve zapsat příslušná nastavení do registrů MS Windows - ať už pomocí regeditoru nebo vytvořením .reg souboru a naimportováním, viz. níže.

  • Upravit cestu k winbox.exe, zejména v posledním řádku, namísto "c:\\apps\\winbox.exe" v příkladu (v případě použití s nastaveným $PATH (Winbox CMD) stačí ponechat pouze winbox.exe)
  • uložit například jako winbox.reg
  • po uložení spustit a potvrdit všechny dialogy.
  • testováno v Chrome v69 a IE v11, bez záruk

[HKEY_CLASSES_ROOT\winbox] @="URL:Winbox Protocol" "URL Protocol"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\winbox\DefaultIcon] @="\"C:\\Apps\\winbox.exe\""

[HKEY_CLASSES_ROOT\winbox\shell]

[HKEY_CLASSES_ROOT\winbox\shell\open]

[HKEY_CLASSES_ROOT\winbox\shell\open\command] @="cmd /C @echo off & FOR /f \"tokens=1-4delims=:/;\" %%a IN (\"%1\") DO ( cls & start /b c:\\apps\\winbox.exe \"%%b\" \"%%c\" \"%%d\" )"


Více případně viz.:

Pro Linux

Řádek WINBOX=... si upravte dle způsobu, jak spouštíte Winbox

#!/bin/bash

mkdir -p ~/.local/share/applications
mkdir -p ~/.local/bin

cat > ~/.local/bin/winbox-handler <<EOF
#!/bin/bash
WINBOX="wine /path/to/winbox.exe"
\$WINBOX \$(echo \${1#winbox:} | tr ';' ' ')
EOF

chmod +x ~/.local/bin/winbox-handler

cat > ~/.local/share/applications/winbox.desktop << EOF
[Desktop Entry]
Version=1.0
Type=Application
Terminal=false
Exec="$HOME/.local/bin/winbox-handler" %u
Name=Winbox 
Categories=Network;
MimeType=x-scheme-handler/winbox;
EOF

update-desktop-database ~/.local/share/applications/

Po "instalaci" je mo6no uvěřit pomocí xdg-open "winbox:192.168.1.1;admin;xxx"

Více případně viz.: