Winbox URI

Z HKfree wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Aby bylo možné spouštět Winbox pomocí webových odkazů ve tvaru winbox:IP_ADRESA, je nutné zaregistrovat tzv. URI Schema.

Pro MS Windows

Je potřeba nejdříve zapsat příslušná nastavení do registrů MS Windows - ať už pomocí regeditoru nebo vytvořením .reg souboru a naimportováním, viz. níže.

  • Upravit cestu k winbox.exe, zejména v posledním řádku, namísto "c:\\winbox.exe" v příkladu (pokud máme winbox v umístění, které je součástí systémové proměnné $PATH (Winbox CMD) stačí ponechat pouze winbox.exe)
  • uložit například jako winbox.reg
  • po uložení spustit a potvrdit všechny dialogy.
  • testováno v Chrome v69 a IE v11, bez záruk

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\winbox] "URL Protocol"="" @="URL:Winbox Protocol"

[HKEY_CLASSES_ROOT\winbox\DefaultIcon] @="C:\\shortcut\\wb.exe"

[HKEY_CLASSES_ROOT\winbox\shell]

[HKEY_CLASSES_ROOT\winbox\shell\open]

[HKEY_CLASSES_ROOT\winbox\shell\open\command] @="cmd /C @echo off & FOR /f \"tokens=1-4delims=:/;\" %%a IN (\"%1\") DO ( cls & start /b c:\\shortcut\\wb.exe \"%%b\" \"%%c\" \"%%d\" )"


Více případně viz.:

Pro Linux

Řádek WINBOX=... si upravte dle způsobu, jak spouštíte Winbox

Instalační skript:

#!/bin/bash

mkdir -p ~/.local/share/applications
mkdir -p ~/.local/bin

cat > ~/.local/bin/winbox-handler <<EOF
#!/bin/bash
WINBOX="wine /path/to/winbox.exe"
\$WINBOX \$(echo \${1#winbox:} | tr ';' ' ')
EOF

chmod +x ~/.local/bin/winbox-handler

cat > ~/.local/share/applications/winbox.desktop << EOF
[Desktop Entry]
Version=1.0
Type=Application
Terminal=false
Exec="$HOME/.local/bin/winbox-handler" %u
Name=Winbox 
Categories=Network;
MimeType=x-scheme-handler/winbox;
EOF

update-desktop-database ~/.local/share/applications/

Po "instalaci" je možno ověřit pomocí xdg-open "winbox:192.168.1.1;admin;xxx"

Více případně viz.: