5Ghz

Z HKfree wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Kanály a pásma 2,4 a 5 GHz

Většina uživatelů má jakési ponětí, že pro pásmo 2,4 GHz existuje 13 kanálů na kterých lze WIFI zařízení provozovat. Taktéž ví, že v USA je „povoleno“ pouze 11 kanálů.

Ve skutečnosti standard pro 2.4GHz (IEEE 802.11b) určuje mnohem více kanálů:

2312, 2317, 2322, 2327, 2332, 2337, 2342, 2347, 2352, 2357, 2362, 2367, 2372, 2412, 2417, 2422, 2427, 2432, 2437, 2442, 2447, 2452, 2457, 2462, 2467, 2472, 2484, 2512, 2532, 2552, 2572, 2592, 2612, 2632, 2652, 2672, 2692, 2712, 2732 (frekvence v MHz) - celkem 39 kanálů

Je tedy vidět, že ve skutečnosti je WIFI pásmo definováno od 2,3 do 2,7 GHz. Běžně se však využívá pouze část - tučně vyznačená část.

Dále můžeme vidět, že v oblasti 2312 až 2472 jsou kanály od sebe pouze 5 MHz. Vzhledem k tomu, že jeden kanál má šířku ideálně 20 MHz (až 24 MHz), je evidentní, že kanály se překrývají. Navíc místní generální licence omezují provoz pouze v rozsahu cca 2400 až 2480 MHz. To znamená, že v praxi lze použít pouze tři nepřekrývající se kanály:

č. 1 2412 (od 2400 do 2424 ) č. 6 2437 (od 2425 do 2449 ) č. 11 2462 (od 2450 do 2474)

Pokud se zároveň použijí v jednom místě jiné kombinace kanálů, frekvence se překrývají a dochází k vzájemnému rušení Kanály v pásmu 2312 až 2372 nemají číselné označení. (Protože je nikdo „oficiálně“ nepoužívá). Kanály od 2412 výše se značí pořadovými čísly (1 až 26). Z těchto kanálů se používá pouze 1-11 USA, 1-13 Evropa, 1-14 Japonsko. Například kanál 26 (který není volně povolen) odpovídá střední frekvenci 2732 MHz (a rozprostírá se od 2720 do 2744 MHz.

Po frekvenci 2732 MHz následuje až další pásmo, protože standard pro bezdrátové sítě pokračuje na kanálech až v pásmu 5 GHz.

Pro pásmo 5 GHz je definováno mnohem více kanálů:

4920, 4925, 4930, 4935, 4940, 4945, 4950, 4955, 4960, 4965, 4970, 4975, 4980, 4985, 4990, 4995, 5000, 5005, 5010, 5015, 5020, 5025, 5030, 5035, 5040, 5045, 5050, 5055, 5060, 5065, 5070, 5075, 5080, 5085, 5090, 5095, 5100, 5105, 5110, 5115, 5120, 5125, 5130, 5135, 5140, 5145, 5150, 5155, 5160, 5165, 5170, 5175, 5180, 5185, 5190, 5195, 5200, 5205, 5210, 5215, 5220, 5225, 5230, 5235, 5240, 5245, 5250, 5255, 5260, 5265, 5270, 5275, 5280, 5285, 5290, 5295, 5300, 5305, 5310, 5315, 5320, 5325, 5330, 5335, 5340, 5345, 5350, 5355, 5360, 5365, 5370, 5375, 5380, 5385, 5390, 5395, 5400, 5405, 5410, 5415, 5420, 5425, 5430, 5435, 5440, 5445, 5450, 5455, 5460, 5465, 5470, 5475, 5480, 5485, 5490, 5495, 5500, 5505, 5510, 5515, 5520, 5525, 5530, 5535, 5540, 5545, 5550, 5555, 5560, 5565, 5570, 5575, 5580, 5585, 5590, 5595, 5600, 5605, 5610, 5615, 5620, 5625, 5630, 5635, 5640, 5645, 5650, 5655, 5660, 5665, 5670, 5675, 5680, 5685, 5690, 5695, 5700, 5705, 5710, 5715, 5720, 5725, 5730, 5735, 5740, 5745, 5750, 5755, 5760, 5765, 5770, 5775, 5780, 5785, 5790, 5795, 5800, 5805, 5810, 5815, 5820, 5825, 5830, 5835, 5840, 5845, 5850, 5855, 5860, 5865, 5870, 5875, 5880, 5885, 5890, 5895, 5900, 5905, 5910, 5915, 5920, 5925, 5930, 5935, 5940, 5945, 5950, 5955, 5960, 5965, 5970, 5975, 5980, 5985, 5990, 5995, 6000, 6005, 6010, 6015, 6020, 6025, 6030, 6035, 6040, 6045, 6050, 6055, 6060, 6065, 6070, 6075, 6080, 6085, 6090, 6095, 6100 (frekvence v MHz) - celkem 237 kanálů

Kanály v pásmu 4920 až 5000 nemají číselní označení. Kanál 5005 MHz je označen jako kanál číslo 1 a následně číslování kanálů roste s každými 5 MHz.

Tak jako je pásmo 2,4 GHz omezeno pouze na některé kanály, které lze používat bezlicenčně (volně), je i pásmo 5 GHz rozděleno, a to takto:

  * USA (FCC): 5.18GHz~5.35GHz; 5.725GHz~5.825GHz
  * Europe (ETSI): 5.47GHz~5.725GHz
  * China: 5.725GHz~5.85GHz
  * Japan 5.15GHz~5.25GHz

Navíc v pásmu 5 GHz se používají pouze vybrané nepřekrývající se kanály, aby se omezilo vzájemné rušení zařízení. K dispozici jsou tedy tyto kanály:

norma FFC 5.180GHz~5.35GHz

36 - 5180 MHz, 40 - 5200 MHz, 44 - 5220 MHz, 48 - 5240 MHz, 52 - 5260 MHz, 56 - 5280 MHz, 60 - 5300 MHz, 64 - 5320 MHz - celkem 8 nepřekrývajících se kanálů


norma FFC/China 5.725GHz~5.825GHz

149 - 5745 MHz, 153 - 5765 MHz, 157 - 5785 MHz, 161 - 5805 MHz, 165 - 5825 MHz - celkem 5 nepřekrývajících se kanálů


norma Japan 5.15GHz~5.25GHz

34 - 5170 MHz, 38 - 5190 MHz, 42 - 5210 MHz, 46 - 5230 MHz - celkem 4 nepřekrývající se kanály, které se však evidentně neshodují s kanály dle FCC

norma Europe (ETSI): 5.470GHz~5.725GHz

100 - 5500 MHz, 104 - 5520 MHz, 108 - 5540 MHz, 112 - 5560 MHz, 116 - 5580 MHz, 120 - 5600 MHz, 124 - 5620 MHz, 128 - 5640 MHz, 132 - 5680 MHz, 136 - 5700 MHz, 140 - 5720 MHz - celkem 11 nepřekrývajících se kanálů

Pokud spojíme tyto normy, tak globálně je k dispozici 24 nepřekrývajících se kanálů.

Globální přehled použítí pásma 5GHz

5 GHz - je to legální? - ANO!

V různých diskuzích se neustále probírá, zda je provoz technologie v pásmech 5GHz legální nebo ne. Shrňme si informace, které je třeba vědět, pokud chcete provozovat technologie v pásmu 5 GHz.

A) Generální licence GL-30/2000 povoluje:

v příloze č. 3, místní radiové sítě pro širokopásmový přenos dat, které odpovídá normě ETS 300 836-1 a jsou vybavena pouze anténou předepsanou výrobcem:

a) 5150 až 5250 MHz, výkon max. 200 mW, použití je povoleno pouze uvnitř budov b) 5250 až 5350 MHz, výkon max. 200 mW, použití je povoleno pouze uvnitř budov, zařízení musí mít automatickou regulaci výkonu, v rozsahu -3dB, a dále musí dynamicky vybírat pracovní kmitočet

B) Generální licence GL-30/2000 povoluje:

v příloze č. 1, nespecifikované stanice pro přenos dat, které odpovídají normě EN 300 200-1 nebo EN 300 330 nebo EN 300 440 a jsou vybaveny pouze vestavěnou anténou nebo anténou předepsanou výrobcem (použití externích antén, které nejsou předepsány výrobcem není povoleno)

a) 5725 až 5875 MHz, výkon max. 25 mW

Dále dodejme, že ČTU připravuje a zároveň stále odkládá novou verzi GL, která zruší přílohu číslo 3 dle GL 30/2000 a umožní provoz v pásmu 5470 až 5725 s výkonem 1W (a provoz v pásmu 5150 až 5350 s výkonem 200 mW pouze uvnitř jedné budovy). Tato nová verze GL sjednotí ČR se stavem v Evropě (včetně Slovenska), kde je pásmo 5470 až 5725 s výkonem 1W již delší dobu povoleno.

Odkazy na zdroje informací

  * Generální licence č. GL-30/R/2000 - http://www.ctu.cz/art.php?iSearch=&iArt=94
  * Návrh nové GL pro pásmo 5 GHz - http://www.ctu.cz/art.php?iSearch=&iArt=323
  * Vysvětlení pojmů TPC a DFS, zmínka o 802.11a na webu ČTU - http://www.ctu.cz/art.php?iSearch=&iArt=292
  * Odklady licence pro 5GHz - http://www.ctu.cz/art.php?iSearch=&iArt=346 , http://www.ctu.cz/art.php?iSearch=&iArt=374 , http://www.ctu.cz/art.php?iSearch=&iArt=452 , http://www.ctu.cz/art.php?iSearch=&iArt=462

Na základě těchto informací si zodpovíme na nejčastější dotazy, které se týkají provozu dle stávající licence.

Mohu použít zařízení 5GHz (802.11a)?

ČTU na svém webu říká, že za stávající ho stavu není „provoz zařízení bez mitigačních technik (např. standardu IEEE 802.11a) přípustný.“ Lidově bychom to mohli vyjádřit jako „většina zařízení 802.11a nelze legálně v ČR provozovat“. Aby bylo možné zařízení provozovat, musí splnit tyto požadavky:

Varianta 1) zařízení pracuje v pásmu 5150 až 5250 (pouze tři kanály č. 36, 40,40) zařízení bylo prověřeno dle normy ETS 300 836-1 a jej na něj vydáno prohlášení o shodě

Skutečná situace: v praxi nelze koupit pouze tří kanálové zařízení a navíc většina výrobků pro USA (jde je stejné pásmo povoleno) nemá test dle normy ETS 300 836-1

Varianta 2) zařízení pracuje v pásmu 5150 až 5350 (celkem osm kanálů č. 36 až 64) zařízení má automatickou regulaci výkonu (s omezením o -3dB), této funkci se říká TPC - Transmitter Power Control (viz poznámka č. 6 na http://www.ctu.cz/art.php?iSearch=&iArt=292 ) zařízení má dynamickou volbu kanálu (uživatel nemůže navolit pevný kanál), této funkci se říká DFS - Dynamic Frequency Selection (viz poznámka č. 5 na http://www.ctu.cz/art.php?iSearch=&iArt=292 ) zařízení bylo prověřeno dle normy ETS 300 836-1 a jej na něj vydáno prohlášení o shodě

Skutečná situace: v praxi se vyskytuje jen velmi málo zařízení, které by splnily tyto zákonné požadavky a navíc by měli certifikát pro CE dle normy ETS 300 836-1 a následně vydané prohlášení o shodě.

Závěr je jednoduchý: protože většina zařízení pro 5 GHz dle normy 802.11a je určena pro Japonsko nebo USA, tak buč nesplňují uvedené hardwarové požadavky (TPC a DFS) a když je snad splňují, tak nemají test na normu ETS 300 836-1. Proto ČTU na svém webu dělá všeobecný negativní závěr, ve kterém zamítavě zmiňuje 802.11a.

Na druhou stranu existují zařízení, která všechny uvedené požadavky splňují a proto mohou být v ČR legálně prodávány a používány. Prozradíme, že se jedná o výrobky firem DLINK, Netgear, Z-COM a některých dalších.

Jak je to s pásmem 5,7 až 5,8 GHz?

Provoz v tomto pásmu je legální. Provoz je možný dle výše zmíněné GL-30/2000 příloha č.1. Lidově to můžeme vyjádřit takto: pokud zařízení splní požadavky na frekvenční rozsah (5725 až 5875 MHz, kanály 149 až 165, nebo vlastní modulace v uvedených mezních kmitočtech), má maximální výkon 25 mW, vestavěnou anténu, nebo anténu předepsanou výrobcem, a navíc má test na normu EN 300 440 a vydané prohlášení o shodě, tak lze takové zařízení legálně používat.

Vzhledem k tomu, že norma EN 300 440 je skutečně velmi všeobecná, není nic náročného ji splnit. Je to pouze otázka investice výrobce do získání papírů pro pásmo 5,7 až 5,8 GHz. Této situace využívá několik výrobců a prodejců v ČR kteří takto legalizovanými zařízeními zaplavují 5 GHz pásmo.

Jaké zařízení mám zvolit?

Vzhledem k tomu, že pásmo 2,4 GHz je v mnoha místech zarušeno, roste tlak na pořízení technologie pro pásmo 5GHz. Nejčastěji se jedná o různá „páteřní pojítka“ (Tsunami, Trango) nebo o předražené proprietární systémy typu Canopy. Při výběru a nákupu těchto technologií je třeba zvážit následující otázky: Je zařízení skutečně prodáváno legálně? Využívá zařízení standardů IEEE 802.11 nebo se jedná o uzavřený systém? Bude zařízení spolupracovat s technologií od jiných výrobců? Bude možné stejné zařízení provozovat i podle nově připravované GL v pásmu 5470 až 5725? Je zařízení rozšiřitelné - tzn. lze provozovat v různých operačních režimech (nejenom jako AP nebo jen jako Bridge)? Existují vedlejší pořizovací náklady (proprietární bleskojistky, napájení, antény)? Lze zařízení kombinovat s doplňky jiných firem? Odpovědi na tyto otázky vám pomohou při výběru správného zařízení.

Co je to anténa předepsaná výrobcem?

Podle platné GL (pro pásmo 5,2 a 5,8 GHz) je třeba použít pouze „antény předepsané výrobcem“. To znamená, že v prohlášení o shodě, nebo v návodu nebo na internetových stránkách, výrobce uvádí, které antény je přípustné se zařízením použít a jak zařízení pro použití jednotlivých antén nastavit. Tuto informaci může výrobce také poskytnout na vyžádání. Tato informace není „libovolná“, ale vychází z měření která výrobce učinil.

Jak je to s radiovými moduly?

V současné době jsou na trhu dostupné různé radiové moduly, které lze za jistých postupů uvést do provozu pro přenos dat. Zde je potřeba zdůraznit, že veškeré otázky legalizace provozu se týkají pouze „telekomunikačních koncových zařízení, rádiových přijímačů a rádiových vysílací zařízení“ a u těchto se „stanovují technické požadavky na jejich provoz“. Technické požadavky nejsou stanoveny pro jednotlivé komponenty nebo dílčí celky komponentů. Vzhledem k tomu, že radiové moduly sami o sobě nelze provozovat, nejedná se o rádiová a telekomunikační koncová zařízení. Na druhou stranu je třeba upozornit, že pokud někdo uvádí do provozu vlastní zařízení, je povinen tato zařízení legalizovat dle zákonných požadavků. Kde je přesná hranice mezi komponenty a radiovým zařízením je již otázka diskuze a právních kliček.

Další odkazy

  * CZFREE.net - A co 5 GHz ? - http://www.czfree.net/forum/showthread.php?postid=1108#post1108
  * CZFREE.net - 5.8GHz - nevite o necem?- http://www.czfree.net/forum/showthread.php?postid=81060#post81060
  * CZFREE.net - Licence na dlouhe 5,8ghz spoje?- http://www.czfree.net/forum/showthread.php?postid=109021#post109021
  * Stanovisko ECC k pásmu 5 GHz (anglicky)
  * Norma EN 301 893 (anglicky)
  * Norma EN 300 440-1 (anglicky), EN 300 440-2 (anglicky)

Diskuze k dokumentu na stránkách CZFREE.net

http://www.czfree.net/forum/showthread.php?postid=110746#post110746