Monitorování serveru

Z HKfree wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Autor: Lore

Motivace

Automatizované monitorování systému a hardwaru je zajisté jedna z vlastností, která by neměla chybět na žádném profesionálně udržovaném serveru. Upozorní nás včas na případné problémy, které by mohli často vést i k hadrwarovému porušení celého serveru. Dále vídíme dlouhodobý stav žátěže, podle něhož můžeme server upgradovat (přídání většího ventilátoru, paměti atd.)

Úkázkové řešení

Na mnohých serverech hkfree běží monitoring jak systému tak i hardwaru. Jedno z efektivních a nenáročních řesení lze najít na: http://pouchov.hkfree.org/info/.

Nástavení modulu linuxového jádra

Abychom mohli přistupovat k údajům o teplotě procesoru, základní desky, otáčkám ventilátorů aj. je nutné při konfiguraci linuxového jádra zapnout podporu pro I2C Hardware monitoring. Pokud je váš hardware muzejní kousek, můžete se přesvědčit, zda-li je monitorování chipsetu podporováno na stránce: lm_sensors.

Dále je nutné přidat do jádra podporu pro jednotlivé chipy. Nejjednodušší je přidat všechny podporované chipy jako moduly. Ušetříme si tím mnohé trápení. Pokud nechcete sami laborovat s nastavením konfigurace jádra, je možné si stáhnout a nainstalovat již odzkoušené verze jádra pro několik základních architektur z ftp hkfree.

Nastavení monitorovací utility

K tomu, abychom zjistili, které moduly jádra náhrat použijeme monitorovaní utilitu lm_sensors. Nainstaluje buč příslušný balík, či sami zkompilujeme a nainstalujeme.

$ ./configure
$ make user
$ make user_install

Po instalaci máme k dispozici utilitu sensors-detect. Spustíme, dojde k vyzkoušení veškerých modulů pro monitorování. Pro ty, které fungují na našem systému, nám utilita vygeneruje příslušné řádky jednak pro /etc/modprobe.conf a jednak pro startovací skripty, kde se dané moduly nahrávají.

Zdali vše funguje vyzkoušíme pomocí příkazu:

$ sensors

To nám ukáže zhruba následují informace o hardwaru na serveru.

it8712-isa-0290
Adapter: ISA adapter
in0:    +1.74 V (min = +4.08 V, max = +4.08 V)
in1:    +0.00 V (min = +4.08 V, max = +4.08 V)
in2:    +3.26 V (min = +4.08 V, max = +4.08 V)
in3:    +2.93 V (min = +4.08 V, max = +4.08 V)
fan1:   2616 RPM (min =  0 RPM, div = 4)
temp1:    +57°C (low =  -1°C, high =  -1°C)  sensor = thermistor
temp2:    +41°C (low =  -1°C, high =  -1°C)  sensor = thermistor
vid:    +1.20 V

Dále můžeme sledovat teplotu hardisků a zjišťovat jestli se nám obzvlášť pod náporem FTP serveru nepřehřívají. K tomu nám poslouží monitorovaní nástroj hddtemp.

Nastavení grafického zobrazení

Nyní nás čeká nastavení softwaru, který nám bude graficky zobrazovat statistiky jednak o hardwaru, ale i softwaru (zátež linky, ping, počet přenesených dat jednotlivých uživatelů atd.)

Pro samotný sběr monitorovacích údajů použijeme asi nejrozšířenější utilitu: rrdtool. Opět si buč nainstalujeme již hotové baličký nebo stáhneme z rrdtool.

V současné době je již k dispozici řada 1.2.x. Nicměné se nám může stát, že program, který bude zpracovávat takto sebraná data, nebude rozumět novému vnitřnímu formátu, který tato sada používá. Proto zůstaneme u bezproblémové řady 1.0.x.

Jelikož se v následujícím odstavci dočteme, že pro zobrazení takto sebraných výsledků použijeme program napsaný v Perlu, musíme také nainstalovat perlovou nainstalujeme již hotové baličký nebo stáhneme z rrdtool knihovnu. To nám zajistí příkaz:

$ make site-perl-install

Po instalaci se nainstalujeme již hotové baličký nebo stáhneme z rrdtool nacházejí v adresáři: /usr/local/rrdtool-1.0.x/.

V případě, že chceme používat novou řadu nainstalujeme již hotové baličký nebo stáhneme z rrdtool 1.2.x je nutné při configuraci zapnout zapnout volbu:

$ ./configure --enable-perl-site-install

Poslední co nám zbývá je nástroj, který nám ze všech těch monitorovacích údajů, udělá přehlednou stránku s grafama. Těchno nástrojů existuje spousta viz.: rrdworld.

Pro naše účely použijeme sice už dnes poněkud zastaralý, ale efektivní nástroj: HoTSaNIC. Poslední dostupná verze (CVS snapshot) je 0.5.0-pre6.

Stáhneme HoTSaNIC a rozbalíme třeba do adresáře /opt/hotsanic-0.5.0-pre6/. Tím je veškerá instalace hotová.

Pokud hodláme používat nainstalujeme již hotové baličký nebo stáhneme z rrdtool 1.2.x musíme patchnout HoTSaNIC, kvůli chybě v generování IRQ statistik:

$ cd /opt/hotsanic; patch -p0 < irq_hostanic.patch

irq_hostanic.patch

--- ../backup/hotsanic-0.5.0-pre6/modules/system/diagrams.pl  2004-09-19 12:07:58.000000000 +0200
+++ modules/system/diagrams.pl 2005-12-19 00:11:40.000000000 +0100
@@ -487,8 +487,7 @@
     "AREA:irqall_min#ffffff:\\g",
     "LINE1:irqall_max#".$MODULECONFIG{COLOR_INT_ALL_MAX}.":",
     "LINE1:irqall_min#".$MODULECONFIG{COLOR_INT_ALL_MIN}.":",
-    "LINE1:irqall_avg#".$MODULECONFIG{COLOR_INT_ALL_AVG}.":",
-    "COMMENT:Averages (min/max):\\n");
+    "LINE1:irqall_avg#".$MODULECONFIG{COLOR_INT_ALL_AVG}.":");
    for (my $int=0;$int<16;$int++) {
     my $intnum=$int;
     if ($int<10) { $intnum="0$int"; }

Nyní přejdeme ke konfiguraci. Konfigurace hotsanicu se zkládá ze dvou částí.

 • konfigurace jádra hotsanicu
 • konfigurace jednotlivých modulů

konfigurace jádra hotsanicu

V adresáři HotSaNICu pustíme konfigurační dávku:

$ ./setup.pl

Nyní budeme dotázáni, které služby hodláme monitorovat a zobrazovat. Doporučuju sledovat zejména subsystémy: apcusv, traffic, system, ping, sensors a networks. Po dokončení konfigurace dojde k vytvoření konfiguračního souboru settings, který pro případné změny můžeme editovat i ručně a spouštěcí script rrdgraph. Nesmíme hlavně zapomenout nakonfigurovat proměnou WEBDIR="/www/tools/info", ukazující na adresář, do kterého budou generovány HTML soubory s grafama.

Spoušetní HotSaNICu přidáme do init scriptů, tak aby nám naběhl při spuštění systémů. Do adresáře /etc/init.d/ případně /etc/rc.d/ soubor s následujícím obsahem:

#!/bin/bash
#
# Startup script for the HotSaNIC
#
hotsanic=/opt/hotsanic/rrdgraph
prog=hotsanic
start() {
    echo -n $"Starting $prog: "
    $hotsanic start
}
stop() {
    echo -n $"Stopping $prog: "
    $hotsanic stop
}
case "$1" in
 start)
    start
    ;;
 stop)
    stop
    ;;
 restart)
    stop
    start
    ;;
 *)
    echo $"Usage: $prog {start|stop|restart}"
    exit 1
esac

HotSaNIC využívá pro generování náhledů grafů software imagemagick. Proto je vhodné nainstalovat patřičný balík či zkompilovat. Máme k dispozici i nouzové řešení a to nastavit v konfiguraci HotSaNICu zmenčování jen pomocí atributů elementu IMG ve výsledém HTML souboru (nedoporučuji).

HotSaNIC si veškeré obslužné práce (generování grafů) obstarává sám v daných časových intervalech. Pokud bychom chtěli některé výsledky vidět okamžitě, můžeme pustit regenerování ručně.

$ makeindex.pl

Vygeneruje titulní index.html.

$ diagrams.pl

Vygeneruje všechny grafy.

$convert.pl

Vygeneruje náhledy ke grafům.

Tímto jsme úspěšně nakonfigurovali jádro hotsanicu a můžeme přejít ke konfiguraci jednotlivých modulů.

konfigurace jednotlivých modulů

HotSaNIC podporuje monitorování následujících subsystému:

 • apcusv - záloha napajení
 • apps - vytižení daných procesů
 • bind - DNS
 • diskio - zátěž disku
 • dnet -
 • mailq - MAIL
 • netstat - TCP spojení
 • networks - traffic uživatelů
 • ntp - TIME shift
 • part -
 • ping - PING
 • sensors - CPU/... temperature
 • shoutcast -
 • system - zátěž systému
 • traffic - traffic
 • worms - útok červů

V adresářích modules jsou adresaře pro každý z níže uvedených modulů. V každém z nich je konfiguračních soubor setting. V každém z adresářů je defaultní konfigurační soubor .settings.default, kde můžeme najít přehled všech možných konfiguračních direktiv (obzvláště pro nastavování scalingu). V následujích kapitolách je přehled základních nastavení pro jednotlivé konfigurační soubory.

apcusv

# cesta k souboru apcacces, musí nám běžet také apcupsd
APCACCESS="/sbin/apcaccess"

apps

# jméno procesu a popis
APP="httpd,apache"
APP="proftpd,ftp"

bind

diskio

Příklad konfigurace:

nejprve zjistim ID disku:

$ cat /proc/diskstats
 104  0 cciss/c0d0 28620311 262117 480954637 144392372 27258894 57877269 680496776 208876052 0 268644572 353404992
 104  1 cciss/c0d0p1 62 401 1069 420 40 32 576 2356 0 2564 2776
 104  2 cciss/c0d0p2 1483315 101904 21012416 14258620 14997887 37423217 419037344 1659521196 0 112408352 1673795000
 104  3 cciss/c0d0p3 27136927 159732 459941065 130133284 12260967 20454020 261458856 2844319796 0 186114948 2974575520
 11  0 sr0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2  0 fd0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

konfigurace v tomto případě bude vypadat takto:

KERNEL="2.6"
SOURCE="diskstats"
DEV="104_0,cciss/c0d0"

dnet

mailq

netstat

networks

ntp

part

ping

editujte modules/ping/settings a pridejte

# configure multiple destinations of the form:
# HOST=<host>,<description>
#
HOST=10.107.4.100,charon.hkfree.org
#atd.

TIP:
Kdyby se Vam nevytvarely grafy, ale data v souborech rrd byly. Tak zeditujte soubor v adresari hotsanicu modules/ping/diagrams.pl
VIMari, at pouzji tento command:

:%s/n:",$/n",/gc

ostatni at nahradi radky koncici na n:", za n", bez teto upravy jsem to nerozchodil!!!

( RRDtool 1.2.6 , /usr/src/hotsanic-0.5.0-pre5.tgz, perl5.8.7 )

sensors

# cesta ke vstupním hodnotám (podle načteného modulu jádra),
# jméno db, popisek, pozice ve vstupním souboru, násobící koeficient,   
# přičítací koeficient, jednotky
SENSOR="/usr/sbin/hddtemp -n /dev/hda |",hda,HDD1,1,1,0,°C,40,60
SENSOR="/sys/bus/i2c/drivers/w83627hf/1-0290/temp3_input,mb,MB temp,1,.001,0,C"

shoutcast

system

IRQ=<number>,<short description>

traffic

worms

Nastavení softwarových alarmů