Shaper pro SVM

Z HKfree wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Omezení rychlosti SVM na 19Mb a pingy tak nevyletí do výšin.

###########
#zapnout svm shaper
#/sbin/ip link set imq1 down
#/sbin/tc qdisc del dev imq1 root
#/usr/local/sbin/iptables -t mangle -A PREROUTING -i eth0 -j IMQ --todev 1
#/sbin/ip link set imq1 up
#/sbin/tc qdisc add dev imq1 root handle 1: htb r2q 3 default 2
#/sbin/tc class add dev imq1 parent 1: classid 1:1 htb rate 19000kbit
#/sbin/tc class add dev imq1 parent 1:1 classid 1:2 htb rate 25kbit ceil
18432kbit
#/sbin/tc qdisc add dev imq1 parent 1:2 handle 2: esfq perturb 10 depth 32
limit 32 hash dst

#/sbin/tc qdisc del dev eth0 root
#/sbin/tc qdisc add dev eth0 root handle 1: htb r2q 3 default 2
#/sbin/tc class add dev eth0 parent 1: classid 1:1 htb rate 19000kbit
#/sbin/tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:2 htb rate 25kbit ceil
18432kbit
#/sbin/tc qdisc add dev eth0 parent 1:2 handle 2: esfq perturb 10 depth 32
limit 32 hash src
###########


#zrusit svm shaper
#/usr/local/sbin/iptables -t mangle -D PREROUTING -i eth0 -j IMQ --todev 1
&> /dev/null