Upgrade Fedory

Z HKfree wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Autor: Lore

Nástroj na správu softwaru

Větsina pokročilých linuxovych distribuci má svůj nástroj pro pro instalaci a správu softwaru

debian má svůj apt-get

fedora yum

redhat up2date

suze yast

ubuntu synaptic

gentoo emerge

mandrake FIXME

a tak dále

Upgrade Fedory Core z verze 6 na verzi 7

1. Nejprve stáhneme balík s informacemi o novém systému

# rpm -Uvh --nodeps ftp://ftp.hkfree.org/pub/linux/fedora/linux/releases/7/Fedora/i386/os/Fedora/fedora-release-7-3.noarch.rpm ftp://ftp.hkfree.org/pub/linux/fedora/linux/releases/7/Fedora/i386/os/Fedora/fedora-release-notes-7.0.0-1.noarch.rpm

2. Nastavíme repozitory na lokální mirror hkfree

upravíme údaj baseurl v souborech /etc/yum.repos.d/fedora.repo a /etc/yum.repos.d/fedora-updates.repo

baseurl=ftp://ftp.hkfree.org/pub/linux/fedora/linux/releases/7/Fedora/$releasever/$basearch/os/

3. Upgradujeme celý systém.

# yum -y update

4. Rebootujeme a v tomto okamžiku máme k dispozici Fedora Core 7.

# reboot

Upgrade Fedory Core z verze 5 na verzi 6

1. Nejprve stáhneme balík s informacemi o novém systému

# rpm -Uvh --nodeps ftp://ftp.hkfree.org/pub/linux/fedora-core/6/i386/os/Fedora/RPMS/fedora-release-6-4.noarch.rpm

2. Nastavíme repozitory na lokální mirror hkfree

upravíme údaj baseurl v souborech /etc/yum.repos.d/fedora-core.repo a /etc/yum.repos.d/fedora-updates.repo

baseurl=ftp://ftp.hkfree.org/pub/linux/fedora/linux/core/$releasever/$basearch/os/

3. odstraníme případnou knihovnu libselinux-devel

# yum remove libselinux-devel

4. Upgradujeme celý systém.

# yum -y update

5. Rebootujeme a v tomto okamžiku máme k dispozici Fedora Core 6.

# reboot

6. updatujeme knihovu libsepol

# rpm -Uvh --force ftp://ftp.hkfree.org/pub/linux/fedora-core/6/i386/os/Fedora/RPMS/libsepol-1.12.27-1.i386.rpm

7. smažeme všechny staré neupdatované balíky

# yum remove *.fc5

Upgrade Fedory Core z verze 4 na verzi 5

1. Nejprve stáhneme balík s informacemi o novém systému

# rpm -Uvh http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/5/i386/os/Fedora/RPMS/fedora-release-5-5.noarch.rpm

2. Nastavíme repozitory na lokální mirror hkfree

upravíme údaj baseurl v souborech /etc/yum.repos.d/fedora-core.repo a /etc/yum.repos.d/fedora-updates.repo

baseurl=ftp://ftp.hkfree.org/pub/linux/fedora/linux/core/$releasever/$basearch/os/

3. Upgradujeme celý systém.

# yum -y update

4. Rebootujeme a v tomto okamžiku máme k dispozici Fedora Core 5.

# reboot

Upgrade Fedory Core z verze 3 na verzi 4

Díky nástroje pro správu balíku yum můžeme upgradovat celý náš systém na novou verzi za běhu a vzdáleně.

1. Nejprve stáhneme balík s informacemi o novém systému

# rpm -Uvh http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/4/i386/os/Fedora/RPMS/fedora-release-4-2.noarch.rpm

2. Nastavíme repozitory na lokální mirror hkfree

upravíme soubor /etc/yum.conf

[base]
name=Fedora Core $releasever - $basearch - Base
baseurl=ftp://ftp.hkfree.org/pub/linux/fedora/linux/core/$releasever/$basearch/os/
[updates-released]
name=Fedora Core $releasever - $basearch - Released Updates
baseurl=ftp://ftp.hkfree.org/pub/linux/fedora/linux/core/updates/$releasever/$basearch/

Po upgradu je vhodné v souladu filozofie yumu, přesunout toto nastavení do adresáře: /etc/yum.repos.d.

3. Než přejdeme k upgradu samotného systému, je nutné upgradovat linuxové jadro.

# yum -y update kernel

4. Rebootojeme systém, aby se nové jadro načetlo a mohli jsme smazat staré verze jádra.

# reboot

5. Odstraníme kvůli případným závyslostem stare verze jádra.

# yum remove kernel-2.6.11\*FC3\*

6. Upgradujeme celý systém.

# yum -y upgrade

7. Rebootujeme a v tomto okamžiku máme k dispozici Fedora Core 4.

# reboot