Valná hromada 2008

Z HKfree wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zápis z Valné hromady O.s.HKFREE konané dne 26.4.2008

9:00 Zahájení Valné hromady

Valná hromada je usnášeníschopná v 9:30. Dostavilo se 47 členů o.s. HKFree

Jako zapisovatel byl odhlasován David Vlk /Dave/

9.30 proběhl úvod v podání Jakuba Janele

9.31 proběhla rekapitulace proběhlého roku v podání Čermise. Pavkriz dále upřesnil a rozšířil skutečnosti. Vítek konstatoval výměnu téměř veškerých 2,4 GHz spojů za 5 GHz či 10 GHz spoje. Kendy uvedl finanční situaci, změnu od minulého roku. Snížení čl. příspěvků na 290 Kč a finanční situaci na účtu.

9:35 Jakub Janele představil kandidáty na post ve Výkonném výboru (dále jen VV).

Jako první krátkým proslovem obsahujícím snahu a práci za sebou, se představil Dr. Easy, dále vtipným, upřímným a vystihujícím proslovem Poutník, dále Mrazil, poté zakládající členové Pavkriz a Kendy, poté Theo proslovem podloženým fakty a svými cíly. Dále současný předseda Jakub Janele, a Radim Drtílek

9:50 bylo ukončeno představování kandidátů do VV a zahájeno hlasování prostřednictvím hlasovacích lístků

Jako skrutátoři byli schváleni Ondřej Vitvar a Martin Langr

9:55 Změna počtu osob výkonného výboru byla zamítnuta a hlasovací lístky byly vybrány.

Byla vyhlášena přestávka 30 minut pro sčítání hlasů.

10:25 Pokračování Valné hromady po přestávce na občerstvení a sčítání hlasů

10:25 Vyhlášení výsledků hlasování VV

Do VV byli zvoleni:

Kendy 41 hlasů
Pavkriz 41 hlasů
Jakub 37 hlasů
Theo 28 hlasů
Dr. Easy 25 hlasů

10:30 Nikdo neměl žádné připomínky ani náměty k diskusi

10:30 Valná hromada byla ukončena

zapsal David Vlk /Dave/